Mgr. Zuzana Ivaničová

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Lučenec.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory 2023-12-31 14960€ 14960€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie domácnosti 2022-12-06 13000€
peniaze 2023-12-31 4172€
peniaze 2023-12-31 3700€
zariadenie domácnosti 2023-12-01 4000€
osobný automobil 2023-11-01 6500€
peniaze 2023-12-31 1848
peniaze 2023-12-31 5200
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
peniaze úspory 2012-12-01 6940€
peniaze úspory 2021-12-31 9347€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie domácnosti 2022-12-06 13000€
peniaze 2022-12-31 2998€
peniaze 2022-12-31 3450€
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
peniaze úspory 2012-12-01 6800€
peniaze úspory 2021-12-31 11224€
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (6)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/132/09/2023 2023-09-27 3 Pv 371/21/6606 § 352 – Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/54/03/2023 2023-04-01 3 Pv 10/22/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/45/04/2024 2024-04-25 2 Pv 51/24/6606 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/45/04/2024 (pdf, 91 KB) 2024-04-25 2 Pv 51/24/6606 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/132/09/2023 (pdf, 88 KB) 2023-09-27 3 Pv 371/21/6606 § 352 – Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/54/03/2023 (pdf, 89 KB) 2023-04-01 3 Pv 10/22/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.

No relevant news articles found.