Mgr. Zuzana Ivaničová

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Lučenec.

Pôsobisko: Okresná prokuratúra Lučenec
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze úspory 31.12.2023 14960€ 14960€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
zariadenie domácnosti 06.12.2022 13000€
peniaze 31.12.2023 4172€
peniaze 31.12.2023 3700€
zariadenie domácnosti 01.12.2023 4000€
osobný automobil 01.11.2023 6500€
peniaze 31.12.2023 1848
peniaze 31.12.2023 5200
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Lučenec
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
peniaze úspory 01.12.2012 6940€
peniaze úspory 31.12.2021 9347€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
zariadenie domácnosti 06.12.2022 13000€
peniaze 31.12.2022 2998€
peniaze 31.12.2022 3450€
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Lučenec
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
peniaze úspory 01.12.2012 6800€
peniaze úspory 31.12.2021 11224€
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (7)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/132/09/2023 27.09.2023 3 Pv 371/21/6606 § 352 – Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/54/03/2023 01.04.2023 3 Pv 10/22/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/45/04/2024 25.04.2024 2 Pv 51/24/6606 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/45/04/2024 (pdf, 91 KB) 25.04.2024 2 Pv 51/24/6606 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/132/09/2023 (pdf, 88 KB) 27.09.2023 3 Pv 371/21/6606 § 352 – Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/54/03/2023 (pdf, 89 KB) 01.04.2023 3 Pv 10/22/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/52/05/2024 (pdf, 93 KB) 14.06.2024 2 Pv 58/24/6606 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.