JUDr. Michaela Kostrejová

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom, záhrada, zastavená plocha a nádvorie dedičstvo 2001-04-25 - 9128,33 eur
orná pôda dedičstvo 2011-11-19 - 245,21 eur
orná pôda dedičstvo 2011-11-19 - 441,85 eur
orná pôda dedičstvo 2011-11-19 - 248,74 eur
orná pôda, lesný pozemok, trvalý trávny porast dedičstvo 2011-11-19 - 109,10 eur
trvalý trávny porast dedičstvo 2011-11-19 - 1,33 eur
lesný pozemok dedičstvo 2011-11-19 - 3,50 eur
záhrada dedičstvo 2011-11-19 - 212,15 eur
trvalý trávny porast, orná pôda dedičstvo 2011-11-19 - 4,15 eur
trvalý trávny porast dedičstvo 2011-11-19 - 5,73 eur
lesný pozemok dedičstvo 2011-11-19 - 135,60 eur
trvalý trávny porast dedičstvo 2011-11-19 - 7,32 eur
trvalý trávny porast dedičstvo 2011-11-19 - 0,04 eur
trvalý trávny porast, orná pôda dedičstvo 2011-11-19 - 525,87 eur
trvalý trávny porast, orná pôda dedičstvo 2011-11-19 - 71,82 eur
orná pôda dedičstvo 2011-11-19 - 72,37 eur
ostatná plocha dedičstvo 2011-11-19 - 2,40 eur
orná pôda dedičstvo 2011-11-19 - 178,94 eur
lesné pozemky, ostatné plochy dedičstvo 2011-11-19 - 82,94 eur
orná pôda dedičstvo 2011-11-19 - 0,09 eur
rodinný dom výstavba 2018-07-12 290000 eur -
byt kúpna zmluva 2023-06-27 105000 eur -
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklady v peňažnom ústave zmluva o zriadení osobného účtu 2017-10-16 29354,83 eur -
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka manželov 2019-09-03
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom, záhrada, zastavená plocha a nádvorie dedičstva 2001-04-25 - 9128,33 eur
orná pôda dedičstvo 2011-11-19 - 245,21 eur
orná pôda dedičstvo 2011-11-19 - 441,85 eur
orná pôda dedičstvo 2011-11-19 - 248,74 eur
orná pôda, lesný pozemok, trvalý trávny porast dedičstvo 2011-11-19 - 109,10 eur
trvalý trávny porast dedičstvo 2011-11-19 - 1,33 eur
lesný pozemok dedičstvo 2011-11-19 - 3,50 eur
záhrada dedičstvo 2011-11-19 - 212,15 eur
trvalý trávny porast, orná pôda dedičstvo 2011-11-19 - 4,15 eur
trvalý trávny porast dedičstvo 2011-11-19 - 5,73 eur
lesný pozemok dedičstvo 2011-11-19 - 135,60 eur
trvalý trávny porast dedičstvo 2011-11-19 - 7,32 eur
trvalý trávny porast dedičstvo 2011-11-19 - 0,04 eur
trvalý trávny porast, orná pôda dedičstvo 2011-11-19 - 525,87 eur
trvalý trávny porast, orná pôda dedičstvo 2011-11-19 - 71,82 eur
orná pôda dedičstvo 2011-11-19 - 72,37 eur
ostatná plocha dedičstvo 2011-11-19 - 2,40 eur
orná pôda dedičstvo 2011-11-19 - 178,94 eur
lesné pozemky, ostatné plochy dedičstvo 2011-11-19 - 82,94 eur
orná pôda dedičstvo 2011-11-19 - 0,09 eur
rodinný dom výstavba 2018-07-12 290000 eur -
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklady v peňažnom ústave zmluva o stavebnom sporení 2014-01-30 9775,84 eur -
vklady v peňažnom ústave zmluva o zriadení osobného účtu 2017-10-16 9420,23 eur -
uhradená splátka kúpnej ceny bytu zmluva o budúcej zmluve 2021-03-09 18240 -
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka manželov 2019-09-03
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom, záhrada, zastavená plocha a nádvorie dedičstvo 2001-04-25 - 9.128,33 eur
orná pôda dedičstvo 2011-11-19 - 245,21 eur
orná pôda dedičstvo 2011-11-19 - 441,85 eur
orná pôda dedičstvo 2011-11-19 - 248,74 eur
orná pôda, lesný pozemok, trvalý trávny porast dedičstvo 2011-11-19 - 109,10 eur
trvalý trávny porast dedičstvo 2011-11-19 - 1,33 eur
lesný pozemok dedičstvo 2011-11-19 - 3,50 eur
záhrada dedičstvo 2011-11-19 - 212,15 eur
trvalý trávny porast, orná pôda dedičstvo 2011-11-19 - 4,15 eur
trvalý trávny porast dedičstvo 2011-11-19 - 5,73 eur
lesný pozemok dedičstvo 2011-11-19 - 135,60 eur
trvalý trávny porast dedičstvo 2011-11-19 - 7,32 eur
trvalý trávny porast dedičstvo 2011-11-19 - 0,04 eur
trvalý trávny porast, orná pôda dedičstvo 2011-11-19 - 525,87 eur
trvalý trávny porast, orná pôda dedičstvo 2011-11-19 - 71,82 eur
orná pôda dedičstvo 2011-11-19 - 72,37 eur
ostatná plocha dedičstvo 2011-11-19 - 2,40 eur
orná pôda dedičstvo 2011-11-19 - 178,94 eur
lesné pozemky, ostatné plochy dedičstvo 2011-11-19 - 82,94 eur
orná pôda dedičstvo 2011-11-19 - 0,09 eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
- - - - -
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklad v peňažnom ústave zmluva o stavebnom sporení 2014-01-30 8.007,26 eur -
úhrada splátky kúpnej ceny bytu zmluva o budúcej zmluve 2021-03-09 18.240 eur -
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
- - -
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka manželov 2019-09-03
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.