JUDr. Michaela Kostrejová

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou.

Pôsobisko: Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom, záhrada, zastavená plocha a nádvorie dedičstvo 25.04.2001 - 9128,33 eur
orná pôda dedičstvo 19.11.2011 - 245,21 eur
orná pôda dedičstvo 19.11.2011 - 441,85 eur
orná pôda dedičstvo 19.11.2011 - 248,74 eur
orná pôda, lesný pozemok, trvalý trávny porast dedičstvo 19.11.2011 - 109,10 eur
trvalý trávny porast dedičstvo 19.11.2011 - 1,33 eur
lesný pozemok dedičstvo 19.11.2011 - 3,50 eur
záhrada dedičstvo 19.11.2011 - 212,15 eur
trvalý trávny porast, orná pôda dedičstvo 19.11.2011 - 4,15 eur
trvalý trávny porast dedičstvo 19.11.2011 - 5,73 eur
lesný pozemok dedičstvo 19.11.2011 - 135,60 eur
trvalý trávny porast dedičstvo 19.11.2011 - 7,32 eur
trvalý trávny porast dedičstvo 19.11.2011 - 0,04 eur
trvalý trávny porast, orná pôda dedičstvo 19.11.2011 - 525,87 eur
trvalý trávny porast, orná pôda dedičstvo 19.11.2011 - 71,82 eur
orná pôda dedičstvo 19.11.2011 - 72,37 eur
ostatná plocha dedičstvo 19.11.2011 - 2,40 eur
orná pôda dedičstvo 19.11.2011 - 178,94 eur
lesné pozemky, ostatné plochy dedičstvo 19.11.2011 - 82,94 eur
orná pôda dedičstvo 19.11.2011 - 0,09 eur
rodinný dom výstavba 12.07.2018 290000 eur -
byt kúpna zmluva 27.06.2023 105000 eur -
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklady v peňažnom ústave zmluva o zriadení osobného účtu 16.10.2017 29354,83 eur -
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotéka manželov 03.09.2019
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom, záhrada, zastavená plocha a nádvorie dedičstva 25.04.2001 - 9128,33 eur
orná pôda dedičstvo 19.11.2011 - 245,21 eur
orná pôda dedičstvo 19.11.2011 - 441,85 eur
orná pôda dedičstvo 19.11.2011 - 248,74 eur
orná pôda, lesný pozemok, trvalý trávny porast dedičstvo 19.11.2011 - 109,10 eur
trvalý trávny porast dedičstvo 19.11.2011 - 1,33 eur
lesný pozemok dedičstvo 19.11.2011 - 3,50 eur
záhrada dedičstvo 19.11.2011 - 212,15 eur
trvalý trávny porast, orná pôda dedičstvo 19.11.2011 - 4,15 eur
trvalý trávny porast dedičstvo 19.11.2011 - 5,73 eur
lesný pozemok dedičstvo 19.11.2011 - 135,60 eur
trvalý trávny porast dedičstvo 19.11.2011 - 7,32 eur
trvalý trávny porast dedičstvo 19.11.2011 - 0,04 eur
trvalý trávny porast, orná pôda dedičstvo 19.11.2011 - 525,87 eur
trvalý trávny porast, orná pôda dedičstvo 19.11.2011 - 71,82 eur
orná pôda dedičstvo 19.11.2011 - 72,37 eur
ostatná plocha dedičstvo 19.11.2011 - 2,40 eur
orná pôda dedičstvo 19.11.2011 - 178,94 eur
lesné pozemky, ostatné plochy dedičstvo 19.11.2011 - 82,94 eur
orná pôda dedičstvo 19.11.2011 - 0,09 eur
rodinný dom výstavba 12.07.2018 290000 eur -
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklady v peňažnom ústave zmluva o stavebnom sporení 30.01.2014 9775,84 eur -
vklady v peňažnom ústave zmluva o zriadení osobného účtu 16.10.2017 9420,23 eur -
uhradená splátka kúpnej ceny bytu zmluva o budúcej zmluve 09.03.2021 18240 -
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotéka manželov 03.09.2019
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom, záhrada, zastavená plocha a nádvorie dedičstvo 25.04.2001 - 9.128,33 eur
orná pôda dedičstvo 19.11.2011 - 245,21 eur
orná pôda dedičstvo 19.11.2011 - 441,85 eur
orná pôda dedičstvo 19.11.2011 - 248,74 eur
orná pôda, lesný pozemok, trvalý trávny porast dedičstvo 19.11.2011 - 109,10 eur
trvalý trávny porast dedičstvo 19.11.2011 - 1,33 eur
lesný pozemok dedičstvo 19.11.2011 - 3,50 eur
záhrada dedičstvo 19.11.2011 - 212,15 eur
trvalý trávny porast, orná pôda dedičstvo 19.11.2011 - 4,15 eur
trvalý trávny porast dedičstvo 19.11.2011 - 5,73 eur
lesný pozemok dedičstvo 19.11.2011 - 135,60 eur
trvalý trávny porast dedičstvo 19.11.2011 - 7,32 eur
trvalý trávny porast dedičstvo 19.11.2011 - 0,04 eur
trvalý trávny porast, orná pôda dedičstvo 19.11.2011 - 525,87 eur
trvalý trávny porast, orná pôda dedičstvo 19.11.2011 - 71,82 eur
orná pôda dedičstvo 19.11.2011 - 72,37 eur
ostatná plocha dedičstvo 19.11.2011 - 2,40 eur
orná pôda dedičstvo 19.11.2011 - 178,94 eur
lesné pozemky, ostatné plochy dedičstvo 19.11.2011 - 82,94 eur
orná pôda dedičstvo 19.11.2011 - 0,09 eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
- - - - -
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklad v peňažnom ústave zmluva o stavebnom sporení 30.01.2014 8.007,26 eur -
úhrada splátky kúpnej ceny bytu zmluva o budúcej zmluve 09.03.2021 18.240 eur -
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
- - -
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotéka manželov 03.09.2019
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.