JUDr. Martina Lakotová

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Rimavská Sobota.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Banská Bystrica.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Rimavská Sobota
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Zastavaná plocha a nádvorie,Záhrada , Rodinný dom kúpna zmluva V 705/2022 2022-03-30 59800 59800
Zastavaná plocha a nádvorie, 42 bytová jednotka Zmluva o prevode vlastníctva bytu c. V-735/2022 z 30.03.2022 - 853/22 2022-03-30 38000 38000
byt č. 8, vchod č. 9, poschodie 3 Darovacia zmluva V 6466/2021 zo dna 15.12.2021 - cz 3724/2021 2021-12-15 0 90000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Kia e-Niro Platinum zmluva o spotrebiteľskom úvere - finančný leasing 2022-06-17 25000 25000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spotrebiteľský úver - finančný leasing UniCredit Leasing 2022-06-17
Zmluva o poskytnutí úveru na bývanie - účelový úver na bývanie 2022-02-28
Zmluva o mimoriadnom spotrebiteľskom medziúvere a spotrebiteľskom stavebnom úvere 2022-05-17
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Rimavská Sobota
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Zastavaná plocha a nádvorie,Záhrada , Rodinný dom kúpna zmluva V 705/2022 2022-03-30 59800 59800
Zastavaná plocha a nádvorie, 42 bytová jednotka Zmluva o prevode vlastníctva bytu c. V-735/2022 z 30.03.2022 - 853/22 2022-03-30 38000 38000
byt č. 8, vchod č. 9, poschodie 3 Darovacia zmluva V 6466/2021 zo dna 15.12.2021 - cz 3724/2021 2021-12-15 0 90000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Kia e-Niro Platinum zmluva o spotrebiteľskom úvere - finančný leasing 2022-06-17 25000 25000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spotrebiteľský úver - finančný leasing UniCredit Leasing 2022-06-17
Zmluva o poskytnutí úveru na bývanie - účelový úver na bývanie 2022-02-28
Zmluva o mimoriadnom spotrebiteľskom medziúvere a spotrebiteľskom stavebnom úvere č. 40241714/852306704 2022-05-17
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Byt č. 8, vchod č. 9 Darovacia zmluva V 6466/2021 z15.12.2021 - čz 3724/2021 2021-12-15 0 90000 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peňažný zostatok z poskytnutého úveru VÚB Hypotéka úver VÚB Hypotéka č. úverovej zmluvy 001/370904/20-001/000 2020-03-20 15630,04 € 15630,04 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Úver – VÚB Hypotéka, č. úverovej zmluvy 001/370904/20-001/000 solidárny dlžník 2020-03-20
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (27)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/1330/11/2023 2023-11-14 2 Pv 167/23/6609 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/1289/11/2023 2023-11-03 2 Pv 312/23/6609 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/1276/10/2023 2023-10-27 1 Pv 308/23/6609 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/1264/10/2023 2023-11-03 2 Pv 410/23/6609 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/800/06/2023 2023-06-23 1 Pv 111/23/6609 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/507/04/2023 2023-05-03 2 Pv 411/22/6609 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/430/03/2023 2023-03-31 2 Pv 80/23/6609 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/137/09/2022 2022-10-06 3 Pv 51/22/6601 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/312/03/2024 2024-04-06 2 Pv 479/23/6609 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/449/04/2024 2024-04-30 2 Pv 115/24/6609 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/413/04/2024 2024-05-08 1 Pv 22/24/6609 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/457/05/2024 2024-05-11 2 Pv 83/23/6609 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/542/05/2024 2024-05-27 2 Pv 473/23/6609 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/542/05/2024 (pdf, 112 KB) 2024-05-27 2 Pv 473/23/6609 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/457/05/2024 (pdf, 87 KB) 2024-05-11 2 Pv 83/23/6609 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/449/04/2024 (pdf, 111 KB) 2024-04-30 2 Pv 115/24/6609 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/413/04/2024 (pdf, 104 KB) 2024-05-08 1 Pv 22/24/6609 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/312/03/2024 (pdf, 96 KB) 2024-04-06 2 Pv 479/23/6609 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/1330/11/2023 (pdf, 109 KB) 2023-11-14 2 Pv 167/23/6609 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/1289/11/2023 (pdf, 119 KB) 2023-11-03 2 Pv 312/23/6609 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/1276/10/2023 (pdf, 118 KB) 2023-10-27 1 Pv 308/23/6609 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/1264/10/2023 (pdf, 95 KB) 2023-11-03 2 Pv 410/23/6609 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/800/06/2023 (pdf, 112 KB) 2023-06-23 1 Pv 111/23/6609 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/507/04/2023 (pdf, 99 KB) 2023-05-03 2 Pv 411/22/6609 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/430/03/2023 (pdf, 121 KB) 2023-03-31 2 Pv 80/23/6609 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/137/09/2022 (pdf, 101 KB) 2022-10-06 3 Pv 51/22/6601 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/603/06/2024 (pdf, 110 KB) 2024-06-14 2 Pv 119/24/6609 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.

No relevant news articles found.