JUDr. Martina Lakotová

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Rimavská Sobota.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Banská Bystrica.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Rimavská Sobota
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Zastavaná plocha a nádvorie,Záhrada , Rodinný dom kúpna zmluva V 705/2022 30.03.2022 59800 59800
Zastavaná plocha a nádvorie, 42 bytová jednotka Zmluva o prevode vlastníctva bytu c. V-735/2022 z 30.03.2022 - 853/22 30.03.2022 38000 38000
byt č. 8, vchod č. 9, poschodie 3 Darovacia zmluva V 6466/2021 zo dna 15.12.2021 - cz 3724/2021 15.12.2021 0 90000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo Kia e-Niro Platinum zmluva o spotrebiteľskom úvere - finančný leasing 17.06.2022 25000 25000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
spotrebiteľský úver - finančný leasing UniCredit Leasing 17.06.2022
Zmluva o poskytnutí úveru na bývanie - účelový úver na bývanie 28.02.2022
Zmluva o mimoriadnom spotrebiteľskom medziúvere a spotrebiteľskom stavebnom úvere č. 40241714/852306704 17.05.2022
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Byt č. 8, vchod č. 9 Darovacia zmluva V 6466/2021 z15.12.2021 - čz 3724/2021 15.12.2021 0 90000 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peňažný zostatok z poskytnutého úveru VÚB Hypotéka úver VÚB Hypotéka č. úverovej zmluvy 001/370904/20-001/000 20.03.2020 15630,04 € 15630,04 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Úver – VÚB Hypotéka, č. úverovej zmluvy 001/370904/20-001/000 solidárny dlžník 20.03.2020
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (8)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/1330/11/2023 14.11.2023 2 Pv 167/23/6609 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/1289/11/2023 03.11.2023 2 Pv 312/23/6609 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/1276/10/2023 27.10.2023 1 Pv 308/23/6609 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/1264/10/2023 03.11.2023 2 Pv 410/23/6609 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/800/06/2023 23.06.2023 1 Pv 111/23/6609 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/507/04/2023 03.05.2023 2 Pv 411/22/6609 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/430/03/2023 31.03.2023 2 Pv 80/23/6609 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/137/09/2022 06.10.2022 3 Pv 51/22/6601 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.