Mgr. Ing. Štefan Sanetrik

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Poprad.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Poprad
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
Byt+ podiel na spol. priestoroch a pozemku Dar 2005-02-10 16.674 €
Záhradná chatka Dar 2004-05-03 500 €
Záhrada Dar 2004-05-03 700 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Investícia v podielových fondoch VÚB Banky, a.s. úver jún 2007 19.800 €
Vklady na bankových účtoch vo VÚB Banke, a.s. predaj rodinného domu + odchodné MV SR + úspory 2004-04-30 47.812 €
Kapitálové poistenie v Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. sporenie 1997-11-01 9.327 €
Kapitálové poistenie v Allianz-SLovenská poisťovňa, a.s. sporenie 1998-11-11 8.728 €
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Poprad
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
Byt + podiel na spol. priestoroch a pozemkoch Dar 2005-02-10 16.764 €
Záhradná chatka Dar 2004-05-03 500 €
Záhrada Dar 2004-05-03 700 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Investícia v podielových fondoch VÚB Banky, a.s. úver jún 2007 21.832,41 €
Vklady na bankových účtoch vo VÚB Banke, a.s. predaj rodinného domu + odchodné MV SR + úspory 2004-04-30 29.444,56 €
Kapitálové poistenie v Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. sporenie 1997-11-01 8.771,72 €
Kapitálové poistenie v Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. sporenie 1998-11-11 8.191,20 €
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (6)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/366/07/2023 2023-07-28 2 Pv 271/21/7706 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/364/10/2022 2022-10-13 1 Pv 79/22/7706 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/121/02/2022 2022-02-18 1 Pv 515/21/7706 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/366/07/2023 2023-07-28 2 Pv 271/21/7706 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/364/10/2022 2022-10-13 1 Pv 79/22/7706 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/121/02/2022 2022-02-18 1 Pv 515/21/7706 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.

No relevant news articles found.