Mgr. Ing. Štefan Sanetrik

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Poprad.

Pôsobisko: Okresná prokuratúra Poprad
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
Byt+ podiel na spol. priestoroch a pozemku Dar 10.02.2005 16.674 €
Záhradná chatka Dar 03.05.2004 500 €
Záhrada Dar 03.05.2004 700 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Investícia v podielových fondoch VÚB Banky, a.s. úver jún 2007 23.693 € 23.693 €
Vklady na bankových účtoch vo VÚB Banke, a.s. predaj rodinného domu + odchodné MV SR + úspory 30.04.2004 67.767 € 67.767 €
Kapitálové poistenie v Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. sporenie 01.11.1997 9.939 € 9.939 €
Kapitálové poistenie v Allianz-SLovenská poisťovňa, a.s. sporenie 11.11.1998 9.351 € 9.351 €
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Poprad
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
Byt+ podiel na spol. priestoroch a pozemku Dar 10.02.2005 16.674 €
Záhradná chatka Dar 03.05.2004 500 €
Záhrada Dar 03.05.2004 700 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Investícia v podielových fondoch VÚB Banky, a.s. úver jún 2007 19.800 €
Vklady na bankových účtoch vo VÚB Banke, a.s. predaj rodinného domu + odchodné MV SR + úspory 30.04.2004 47.812 €
Kapitálové poistenie v Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. sporenie 01.11.1997 9.327 €
Kapitálové poistenie v Allianz-SLovenská poisťovňa, a.s. sporenie 11.11.1998 8.728 €
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Poprad
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
Byt + podiel na spol. priestoroch a pozemkoch Dar 10.02.2005 16.764 €
Záhradná chatka Dar 03.05.2004 500 €
Záhrada Dar 03.05.2004 700 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Investícia v podielových fondoch VÚB Banky, a.s. úver jún 2007 21.832,41 €
Vklady na bankových účtoch vo VÚB Banke, a.s. predaj rodinného domu + odchodné MV SR + úspory 30.04.2004 29.444,56 €
Kapitálové poistenie v Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. sporenie 01.11.1997 8.771,72 €
Kapitálové poistenie v Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. sporenie 11.11.1998 8.191,20 €
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (6)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/366/07/2023 28.07.2023 2 Pv 271/21/7706 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/364/10/2022 13.10.2022 1 Pv 79/22/7706 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/121/02/2022 18.02.2022 1 Pv 515/21/7706 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/366/07/2023 (pdf, 85 KB) 28.07.2023 2 Pv 271/21/7706 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/364/10/2022 (pdf, 105 KB) 13.10.2022 1 Pv 79/22/7706 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/121/02/2022 (pdf, 112 KB) 18.02.2022 1 Pv 515/21/7706 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.