JUDr. Viktor Švirk

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Poprad.

Pôsobisko: Okresná prokuratúra Poprad
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
1. Orná pôda Kúpna zmluva 06.08.2007 0,61 €
2. Trvalé trávnaté porasty Kúpna zmluva 28.04.2008 1991,63 €
3. Orná pôda Kúpna zmluva 28.04.2008 1991,63 €
4. Orná pôda Kúpna zmluva 28.04.2008 1991,63 €
5. Trvalý trávnatý porast Kúpna zmluva 03.08.2011 15,50 €
6. Lesný pozemok Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva 23.02.2009 - 10.000,00 €
7. Trvalý trávnatý porast Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva 23.02.2009 - 20.000,00 €
8. Lesný pozemok Kúpna zmluva 28.04.2008 995,82 €
9. Lesný pozemok Kúpna zmluva 28.04.2008 995,82 €
10. Lesný pozemok Kúpna zmluva 28.04.2008 995,82 €
11. Orná pôda Dohoda o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva 01.06.2020 30.000,00 €
12. Lesný pozemok Kúpna zmluva 28.04.2008 66,38 €
13. Lesný pozemok Kúpna zmluva 28.04.2008 66,38 €
14. Lesný pozemok Kúpna zmluva 28.04.2008 66,38 €
15. Byt Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
16. Nebytový priestor Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
17. Nebytový priestor Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
18. Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
19. Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
20. Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
21. Ostatná plocha Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
22. Ostatná plocha Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
23. Ostatná plocha Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
24. Ostatná plocha Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
25. Ostatná plocha Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
26. Ostatná plocha Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
27. Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
28. Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
29. Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
30. Ostatná plocha Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
31. Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
32. Ostatná plocha Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
33. Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
34. Ostatná plocha Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
35. Ostatná plocha Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
36. Ostatná plocha Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
37. Ostatná plocha Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
38. Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
39. Trvalý trávnatý porast Darovacia zmluva 16.12.2022 25.000,00
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
Zariadenie bytu Kúpna zmluva 16.08.2019 20.000,00 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Úspory Funkčný plat, predaj nehnuteľností 2019-2023 - cca 10.000,00
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
1. Hypotekárny úver 22.06.2022
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Poprad
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
1. Orná pôda Kúpna zmluva 06.08.2007 0,61 €
2. Trvalé trávnaté porasty Kúpna zmluva 28.04.2008 1991,63 €
3. Orná pôda Kúpna zmluva 28.04.2008 1991,63 €
4. Orná pôda Kúpna zmluva 28.04.2008 1991,63 €
5. Trvalý trávnatý porast Kúpna zmluva 03.08.2011 15,50 €
6. Lesný pozemok Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva 23.02.2009 - 10.000,00 €
7. Trvalý trávnatý porast Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva 23.02.2009 - 20.000,00 €
8. Lesný pozemok Kúpna zmluva 28.04.2008 995,82 €
9. Lesný pozemok Kúpna zmluva 28.04.2008 995,82 €
10. Lesný pozemok Kúpna zmluva 28.04.2008 995,82 €
11. Orná pôda Dohoda o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva 01.06.2020 30.000,00 €
12. Lesný pozemok Kúpna zmluva 28.04.2008 66,38 €
13. Lesný pozemok Kúpna zmluva 28.04.2008 66,38 €
14. Lesný pozemok Kúpna zmluva 28.04.2008 66,38 €
15. Byt Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
16. Nebytový priestor Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
17. Nebytový priestor Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
18. Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
19. Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
20. Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
21. Ostatná plocha Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
22. Ostatná plocha Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
23. Ostatná plocha Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
24. Ostatná plocha Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
25. Ostatná plocha Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
26. Ostatná plocha Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
27. Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
28. Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
29. Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
30. Ostatná plocha Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
31. Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
32. Ostatná plocha Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
33. Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
34. Ostatná plocha Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
35. Ostatná plocha Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
36. Ostatná plocha Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
37. Ostatná plocha Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
38. Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
39. Trvalý trávnatý porast Darovacia zmluva 16.12.2022 25.000,00
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
Zariadenie bytu Kúpna zmluva 16.08.2019 20.000,00 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
Úspory Funkčný plat, predaj nehnuteľností 2019-2022 cca 20.000,00
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
1. Hypotekárny úver 22.06.2022
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Poprad
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
1. Orná pôda Kúpna zmluva 06.08.2007 0,61 €
2. Trvalé trávnaté porasty Kúpna zmluva 28.04.2008 1991,63 €
3. Orná pôda Kúpna zmluva 28.04.2008 1991,63 €
4. Orná pôda Kúpna zmluva 28.04.2008 1991,63 €
5. Trvalý trávnatý porast Kúpna zmluva 03.08.2011 15,50 €
6. Lesný pozemok Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva 23.02.2009 - 10.000,00 €
7. Trvalý trávnatý porast Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva 23.02.2009 - 20.000,00 €
8. Lesný pozemok Kúpna zmluva 28.04.2008 995,82 €
9. Lesný pozemok Kúpna zmluva 28.04.2008 995,82 €
10. Lesný pozemok Kúpna zmluva 28.04.2008 995,82 €
11. Orná pôda Dohoda o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva 01.06.2020 30.000,00 €
12. Lesný pozemok Kúpna zmluva 28.04.2008 66,38 €
13. Lesný pozemok Kúpna zmluva 28.04.2008 66,38 €
14. Lesný pozemok Kúpna zmluva 28.04.2008 66,38 €
15. Byt Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
16. Nebytový priestor Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
17. Nebytový priestor Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
18. Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
19. Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
20. Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
21. Ostatná plocha Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
22. Ostatná plocha Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
23. Ostatná plocha Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
24. Ostatná plocha Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
25. Ostatná plocha Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
26. Ostatná plocha Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
27. Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
28. Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
29. Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
30. Ostatná plocha Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
31. Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
32. Ostatná plocha Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
33. Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
34. Ostatná plocha Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
35. Ostatná plocha Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
36. Ostatná plocha Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
37. Ostatná plocha Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
38. Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 16.08.2019 118.000,00 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
Zariadenie bytu Kúpna zmluva 16.08.2019 20.000,00 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
Úspory Funkčný plat, predaj nehnuteľností 2019-2021 22.942,34 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
1. Hypotekárny úver 28.06.2019
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (10)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/438/11/2022 14.12.2022 2 Pv 280/22/7706 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/350/09/2022 26.09.2022 1 Pv 219/22/7706 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/286/08/2022 25.08.2022 2 Pv 141/21/7706 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/193/05/2022 23.05.2022 2 Pv 101/22/7706 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/111/02/2022 09.03.2022 1 Pv 418/21/7706 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/438/11/2022 (pdf, 94 KB) 14.12.2022 2 Pv 280/22/7706 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/350/09/2022 (pdf, 112 KB) 26.09.2022 1 Pv 219/22/7706 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/286/08/2022 (pdf, 87 KB) 25.08.2022 2 Pv 141/21/7706 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/193/05/2022 (pdf, 116 KB) 23.05.2022 2 Pv 101/22/7706 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/111/02/2022 (pdf, 89 KB) 09.03.2022 1 Pv 418/21/7706 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.