JUDr. Kristína Tosecká

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Bratislava IV.

Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Orná pôda kúpa 2018-11-27 197000
Zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2018-11-27 197000
Rodinný dom kúpa 2018-11-27 197000
Ostatná plocha kúpa 2019-03-20 300
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Zariadenie rodinného domu kúpa 2018/2019
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Úver 2018-10-01
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.