JUDr. Kristína Tosecká

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Bratislava IV.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava IV
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Orná pôda kúpa 2018-11-27 197000
Zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2018-11-27 197000
Rodinný dom kúpa 2018-11-27 197000
Ostatná plocha kúpa 2019-03-20 300
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Zariadenie rodinného domu kúpa 2018/2019 15000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Úver 2018-10-01
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (10)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/349/09/2022 2022-10-13 2 Pv 20/22/1104 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/320/08/2022 2022-09-05 1 Pv 302/21/1104 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/211/06/2022 2022-07-27 1 Pv 137/22/1104 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/114/04/2022 2022-04-21 2 Pv 28/22/1104 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/4/01/2022 2022-02-16 1 Pv 282/21/1104 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/349/09/2022 (pdf, 95 KB) 2022-10-13 2 Pv 20/22/1104 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/320/08/2022 (pdf, 94 KB) 2022-09-05 1 Pv 302/21/1104 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/211/06/2022 (pdf, 116 KB) 2022-07-27 1 Pv 137/22/1104 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/114/04/2022 (pdf, 97 KB) 2022-04-21 2 Pv 28/22/1104 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/4/01/2022 (pdf, 96 KB) 2022-02-16 1 Pv 282/21/1104 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.

No relevant news articles found.