Okresná prokuratúra Bratislava IV Hanulova 9/A, 840 11 Bratislava 411

District Attorney General is JUDr. Lucia Štefanková.

At the prosecutor's office we register 11 prosecutors, 2 leading employees, and 860 decrees.

We register 449.77 convited people per year on avarage. District yearly average is 623.86.

Average incoming cases for prosecutor is 280.37 yearly. District yearly average is 258.26.

Average amount of filed prosecutions is 45.6 yearly. District yearly average is 49.85.

Average amount of rest cases from previous period is 792.07 yearly, which is 39.81% of all cases in the registry. District yearly average is 622.95 (37.08%).

Aggregation is perfomed only on the data from the ‘V’ register

Address

Okresná prokuratúra Bratislava IV
Hanulova 9/A
840 11 Bratislava 411
Slovak Republic

Registry

Phone Number
Note
Na základe rozhodnutia krajského prokurátora v Bratislave pre prijímanie podaní, ktoré sú urobené ústne do zápisnice na Krajskej prokuratúre Bratislava a okresných prokuratúrach v obvode jej pôsobnosti sa v rámci úradných hodín vymedzuje konkrétny čas od 09.00 h do 11.00 h.
Business Hours
Monday: 8:00 – 15:00
Tuesday: 8:00 – 15:00
Wednesday: 8:00 – 15:00
Thursday: 8:00 – 15:00
Friday: 8:00 – 15:00

Leading Employees

List of leading employees we currently register at the attorney general's office

Name Position
JUDr. Lucia Štefanková okresná prokurátorka
Mgr. Lucia Danihelová vedúca správy registratúry

List of Decrees (860)

Prosecutor Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutors' office and therefore not all the results might be relevant.