JUDr. Mario Buksa

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Žilina.

Pôsobisko: Okresná prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt dedenie 2018 25000
rodinný dom výstavba 2010 150000 450000
orná pôda kúpa 2008 2900 14500
orná pôda kúpa 2008 80 400
ostatná plocha kúpa 2008 13440 67200
ostatná plocha kúpa 2008 1900 9500
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2008 4420 22100
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
pohľadávka poskytnutá pôžička 2020 55000 1219,60
pohľadávka prevod obchodného podielu 2022 250000 202000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 2008
hypotekárny úver 2020
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt dedenie 2018 25000
rodinný dom výstavba 2010 150000 450000
orná pôda kúpa 2008 2900 14500
orná pôda kúpa 2008 80 400
ostatná plocha kúpa 2008 13440 67200
ostatná plocha kúpa 2008 1900 9500
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2008 4420 22100
podiel priestoru na spoločných dedenie 2018 0 0
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
pohľadávka poskytnutá pôžička 2020 55000 50000
pohľadávka prevod obchodného podielu 2022 250000 250000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 2008
hypotekárny úver 2020
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (22)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/972/11/2023 22.11.2023 3 Pv 602/22/5511 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/887/10/2023 19.10.2023 1 Pv 456/23/5511 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/801/09/2023 19.09.2023 2 Pv 447/23/5511 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/696/08/2023 07.08.2023 3 Pv 634/22/5511 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/679/08/2023 18.08.2023 2 Pv 131/23/5511 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/593/07/2023 10.07.2023 3 Pv 33/23/5511 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/1203/12/2022 27.12.2022 2 Pv 601/22/5511 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/1082/10/2022 16.11.2022 1 Pv 294/21/5511 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/330/03/2024 25.03.2024 2 Pv 40/24/5511 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/286/03/2024 02.04.2024 1 Pv 364/23/5511 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/643/07/2023 28.07.2023 3 Pv 192/23/5511 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/330/03/2024 (pdf, 109 KB) 25.03.2024 2 Pv 40/24/5511 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/286/03/2024 (pdf, 90 KB) 02.04.2024 1 Pv 364/23/5511 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/972/11/2023 (pdf, 90 KB) 22.11.2023 3 Pv 602/22/5511 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/887/10/2023 (pdf, 94 KB) 19.10.2023 1 Pv 456/23/5511 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/801/09/2023 (pdf, 108 KB) 19.09.2023 2 Pv 447/23/5511 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/696/08/2023 (pdf, 113 KB) 07.08.2023 3 Pv 634/22/5511 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/679/08/2023 (pdf, 90 KB) 18.08.2023 2 Pv 131/23/5511 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/643/07/2023 (pdf, 86 KB) 28.07.2023 3 Pv 192/23/5511 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/593/07/2023 (pdf, 111 KB) 10.07.2023 3 Pv 33/23/5511 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/1203/12/2022 (pdf, 89 KB) 27.12.2022 2 Pv 601/22/5511 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/1082/10/2022 (pdf, 85 KB) 16.11.2022 1 Pv 294/21/5511 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
 • Trojročná bolesť nepominula Krajský súd potvrdil trest pre bývalú martinskú lekárku, kvôli ktorej zomrelo v nemocnici dievčatko · SME
  Ešte 12. januára tohto roku Okresný súd v Martine odsúdil bývalú lekárku Martinskej fakultnej nemocnice Ivetu Lašťákovú, podľa paragrafu 223 ods. 1 a 2, za ublíženie na zdraví z nedbanlivosti s následkom smrti. Vymeral jej podmienečný trest12 mesiacov
 • Žilinský sudca dostal ochranku · SME
  <b>ŽILINA </b>– Sudca Okresného súdu v Žiline Mario Buksa má od stredy ako jediný sudca na Slovensku ochranku. V noci z utorka na stredu mu niekto úmyselne zničil auto.
 • Od krádeže po súdny proces prešli iba tri týždne · SME
  Martin - Odvtedy, čo Peter H. kradol v martinskom Baumaxe, prešli tri týždne a včera už 50-ročný recidivista stál pred samosudkyňou Okresného súdu v
 • Proces po novom: od krádeže po súd prešli len tri týždne · SME
  MARTIN - Odvtedy, čo Peter H. kradol v martinskom Baumaxe, prešli tri týždne a včera už 50-ročný recidivista stál pred samosudkyňou Okresného súdu v Martine. Na slovenské pomery je takáto rýchlosť neobvyklá, čo sa môže zmeniť.
 • Lekára, ktorý zobral úplatok, včera obžalovali · SME
  BRATISLAVA - Lekára, ktorý zobral úplatok za pôrod, včera obžaloval špeciálny prokurátor. Minulý rok v januári žiadal od budúcich rodičov sedemtisíc korún. S políciou spolupracoval manžel rodičky, úplatok odovzdal pri jej vyšetrení v ružinovskej nemocnic
 • Martinskú hudobnú skupinu súdia za propagáciu fašizmu · SME
  MARTIN - Hudobná skupina N. S. Band z Martina už niekoľko mesiacov čelí obžalobe z trestného činu rasovej nenávisti, propagácie fašizmu a nedovoleného ozbrojovania. Martinský okresný súd pojednávanie už tretíkrát odročil. N. S. Band je prvá slovenská ...
 • Gašparovič vymenoval 18 sudcov · SME
  Prezident SR Ivan Gašparovič včera vymenoval 18 sudcov, ktorí budú pôsobiť bez časového obmedzenia. Je medzi nimi pätnásť žien a traja muži. Na
 • Bolesť nechce prebolieť · SME
  17. 5. 2004 ... Sudca Okresného súdu v Martine Mário Buksa v utorok 11. mája ... „Obhajoba a prokuratúra navrhli aj vypočutie ďalších svedkov a doplnenie ...
 • V prvom rade ide o Esterku · SME
  Nedávno navštívila našu redakciu Estera Tarišková, matka 10-mesačnej Esterky, o ktorú sa v kempe bezdomovcov v Priekope stará Daniel Diškanec so svojou družkou Jozefou Somorovou. Daniel Diškanec je právne uznaným otcom Esterky a Estera Tarišková sa nám
 • Podpokrievkové pojednávanie · SME
  Martin - Problémy obyvateľov bytovky na Stavbárskej ulici, ktorí boli dlhší čas odstavení od dodávok tepla, sledujeme už viac ako mesiac. Pripomíname, že ide budovu, ktorej 35percentný podiel vlastní mesto Martin na základe zmluvy so spoločnosťou Stavma
 • Žilinský sudca dostal ochranku, zo súdu sa odísť nechystá · SME
  Pred panelákom podložili pod ľavú stranu auta nást

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.