JUDr. Marek Donoval

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Zvolen.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Zvolen
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
trvalý trávnatý porast osvedčenie notára 2013-08-12 500
trvalý trávnatý porast osvedčenie notára 2013-08-12 10000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Mazda CX-30 kúpna zmlúva 2020-06-23 27295 27295
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Peniaze úspory 2023-12-31 19.995 Eur 19.995
Peniaze investície 2023-12-31 4.500 Eur 4.500 Eur
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Zvolen
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
trvalý trávnatý porast osvedčenie notára 2013-08-12 500
trvalý trávnatý porast osvedčenie notára 2013-08-12 10000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Mazda CX-30 kúpna zmlúva 2020-06-23 27295 27295
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Peniaze úspory 2022-12-31 4.700 Eur 4.700 Eur
Peniaze sporenie 2022-12-31 1.300 Eur 1.300 Eur
Peniaze investície 2022-12-31 3.300 Eur 3.300 Eur
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (12)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/147/02/2023 2023-03-03 2 Pv 402/22/6611 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/31/01/2023 2023-01-24 1 Pv 332/22/6611 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/549/07/2022 2022-07-27 2 Pv 347/21/6611 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/77/01/2024 2024-01-26 1 Pv 483/23/6611 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/194/03/2024 2024-03-26 2 Pv 358/23/6611 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/315/05/2024 2024-05-07 2 Pv 33/24/6611 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/315/05/2024 (pdf, 112 KB) 2024-05-07 2 Pv 33/24/6611 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/194/03/2024 (pdf, 130 KB) 2024-03-26 2 Pv 358/23/6611 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/77/01/2024 (pdf, 119 KB) 2024-01-26 1 Pv 483/23/6611 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/147/02/2023 (pdf, 173 KB) 2023-03-03 2 Pv 402/22/6611 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/31/01/2023 (pdf, 110 KB) 2023-01-24 1 Pv 332/22/6611 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/549/07/2022 (pdf, 119 KB) 2022-07-27 2 Pv 347/21/6611 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.