JUDr. Lucia Hudecová

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Parcely reg. C: Rodinný dom a dvojgaráž, záhrada, zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluva z roku 2017 2017 0,- 50 000,-
Parcely re. C: Rodinný dom, záhrada Osvedčenie o dedičstve č. 13D 84/2006, D not 118/2006 2008 0,- 9 128,33
Parcely reg. C: orná pôda, zastavané plochy a nádvoria, pekáreň Osvedčenie o priebehu dobrovoľnej dražby N 169/2022 zo dňa 26.7.2022 2022 34 700,- 101 000,-
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Peňažný vklad v Slovenská sporiteľňa, a.s. Príjem, výplata poistného plnenia 2004-2023 9 124,45 9 124,45
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Parcely reg. C: Rodinný dom a dvojgaráž, záhrada, zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluva z roku 2017 2017 0,- 50 000,-
Parcely re. C: Rodinný dom, záhrada Osvedčenie o dedičstve č. 13D 84/2006, D not 118/2006 2008 0,- 9 128,33
Parcely reg. C: orná pôda, zastavané plochy a nádvoria, pekáreň Osvedčenie o priebehu dobrovoľnej dražby N 169/2022 zo dňa 26.7.2022 2022 34 700,- 101 000,-
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Peňažný vklad v Slovenská sporiteľňa, a.s. Príjem, výplata poistného plnenia 2004-2021 7 723,87 7 723,87
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (17)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/872/11/2023 2023-11-23 Pv 487/23/3304 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/526/07/2023 2023-09-13 Pv 626/22/3304 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/286/04/2023 2023-05-10 Pv 366/20/3304 § 378 – Týranie zvierat Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/270/04/2023 2023-04-26 Pv 545/22/3304 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/97/01/2023 2023-02-24 Pv 213/20/3304 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/870/10/2022 2022-11-02 Pv 568/22/3304 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/85/01/2024 2024-02-02 Pv 730/23/3304 § 286 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečné zastavenie trestného stíhania § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/260/03/2024 2024-05-02 Pv 717/23/3304 § 218 – Neoprávnený zasah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečné zastavenie trestného stíhania § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/260/03/2024 (pdf, 113 KB) 2024-05-02 Pv 717/23/3304 § 218 – Neoprávnený zasah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečné zastavenie trestného stíhania § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/85/01/2024 (pdf, 111 KB) 2024-02-02 Pv 730/23/3304 § 286 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečné zastavenie trestného stíhania § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/872/11/2023 (pdf, 93 KB) 2023-11-23 Pv 487/23/3304 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/526/07/2023 (pdf, 128 KB) 2023-09-13 Pv 626/22/3304 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/286/04/2023 (pdf, 89 KB) 2023-05-10 Pv 366/20/3304 § 378 – Týranie zvierat Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/270/04/2023 (pdf, 103 KB) 2023-04-26 Pv 545/22/3304 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/97/01/2023 (pdf, 92 KB) 2023-02-24 Pv 213/20/3304 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/870/10/2022 (pdf, 129 KB) 2022-11-02 Pv 568/22/3304 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/380/05/2024 (pdf, 132 KB) 2024-06-06 Pv 725/23/3304 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
  • Orientálny tanec je relaxom pre dušu aj telo · SME
    K tomu, aby ste sa naučili orientálny tanec, nepotrebujete trblietavý kostým. Stačí dlhá letná sukňa či legíny. A kilá navyše nie sú vôbec prekážkou.
  • Ako volí Liptov · SME
    V niektorých volebných miestnostiach museli dopĺňať hlasovacie lístky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.