JUDr. Lucia Hudecová

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom.

Pôsobisko: Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Parcely reg. C: Rodinný dom a dvojgaráž, záhrada, zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluva z roku 2017 2017 0,- 50 000,-
Parcely re. C: Rodinný dom, záhrada Osvedčenie o dedičstve č. 13D 84/2006, D not 118/2006 2008 0,- 9 128,33
Parcely reg. C: orná pôda, zastavané plochy a nádvoria, pekáreň Osvedčenie o priebehu dobrovoľnej dražby N 169/2022 zo dňa 26.7.2022 2022 34 700,- 101 000,-
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Peňažný vklad v Slovenská sporiteľňa, a.s. Príjem, výplata poistného plnenia 2004-2023 9 124,45 9 124,45
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Parcely reg. C: Rodinný dom a dvojgaráž, záhrada, zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluva z roku 2017 2017 0,- 50 000,-
Parcely re. C: Rodinný dom, záhrada Osvedčenie o dedičstve č. 13D 84/2006, D not 118/2006 2008 0,- 9 128,33
Parcely reg. C: orná pôda, zastavané plochy a nádvoria, pekáreň Osvedčenie o priebehu dobrovoľnej dražby N 169/2022 zo dňa 26.7.2022 2022 34 700,- 101 000,-
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Peňažný vklad v Slovenská sporiteľňa, a.s. Príjem, výplata poistného plnenia 2004-2021 7 723,87 7 723,87
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (16)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/872/11/2023 23.11.2023 Pv 487/23/3304 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/526/07/2023 13.09.2023 Pv 626/22/3304 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/286/04/2023 10.05.2023 Pv 366/20/3304 § 378 – Týranie zvierat Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/270/04/2023 26.04.2023 Pv 545/22/3304 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/97/01/2023 24.02.2023 Pv 213/20/3304 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/870/10/2022 02.11.2022 Pv 568/22/3304 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/85/01/2024 02.02.2024 Pv 730/23/3304 § 286 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečné zastavenie trestného stíhania § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/260/03/2024 02.05.2024 Pv 717/23/3304 § 218 – Neoprávnený zasah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečné zastavenie trestného stíhania § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/260/03/2024 (pdf, 113 KB) 02.05.2024 Pv 717/23/3304 § 218 – Neoprávnený zasah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečné zastavenie trestného stíhania § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/85/01/2024 (pdf, 111 KB) 02.02.2024 Pv 730/23/3304 § 286 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečné zastavenie trestného stíhania § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/872/11/2023 (pdf, 93 KB) 23.11.2023 Pv 487/23/3304 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/526/07/2023 (pdf, 128 KB) 13.09.2023 Pv 626/22/3304 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/286/04/2023 (pdf, 89 KB) 10.05.2023 Pv 366/20/3304 § 378 – Týranie zvierat Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/270/04/2023 (pdf, 103 KB) 26.04.2023 Pv 545/22/3304 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/97/01/2023 (pdf, 92 KB) 24.02.2023 Pv 213/20/3304 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/870/10/2022 (pdf, 129 KB) 02.11.2022 Pv 568/22/3304 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
  • Orientálny tanec je relaxom pre dušu aj telo · SME
    K tomu, aby ste sa naučili orientálny tanec, nepotrebujete trblietavý kostým. Stačí dlhá letná sukňa či legíny. A kilá navyše nie sú vôbec prekážkou.
  • Ako volí Liptov · SME
    V niektorých volebných miestnostiach museli dopĺňať hlasovacie lístky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.