Mgr. Jaroslav Lepáček

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Nitra.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt Kúpa 2018-12-01 70000 70000
zastavaná plocha a nádvorie Kúpa spolu s bytom 2018-12-01 Zahrnuté v cene bytu
ostatná plocha Kúpa spolu s bytom 2018-12-01 Zahrnuté v cene bytu
trvalý trávnatý poras darom 2018 0 0,10 €/ m2
trvalý trávnatý porast darom 2018 0 0,10 €/m2
zastavaná plocha a nádvorie darom 2018 0 0,10 €/m2
orná pôda darom 2018 0 0,10 €/m2
trvalý trávnatý porast darom 2018 0 0,10 €/m2
orná pôda darom 2018 0 0,09 €/m2
orná pôda darom 2018 0 0,09 €/m2
lesný pozemok darom 2018 0 0,12 €/m2
orná pôda darom 2018 0 0,10 €/ m2
orná pôda darom 2018 0 0,09 €/ m2
trvalý trávnatý porast darom 2018 0 0,08 €/m2
orná pôda darom 2018 0 0,08 €/m2
Lesný pozemok darom 2018 0 0,13 €/m2
ostatná plocha darom 2018 0 0,10 €/m2
trvalý trávnatý porast darom 2018 0 0,10 €/m2
lesný pozemok darom 2018 0 0,13 €/m2
trvalý trávnatý porast darom 2018 0 0,10 €/m2
orná pôda darom 2018 0 0,10 €/m2
Lesný pozemok darom 2018 0 0,13 €/m2
ostatná plocha darom 2018 0 0,10 €/m2
lesný pozemok darom 2018 0 0,07 €/m2
trvalý trávnatý porast darom 2018 0 0,06 €/m2
trvalý trávnatý porast darom 2018 0 0,09 €/m2
zastavaná plocha a nádvorie darom 2018 0 0,09 €/m2
orná pôda darom 2018 0 0,09 €/m2
trvalý trávnatý porast darom 2018 0 0,09 €/m2
záhrada darom 2018 0 0,08 €/m2
trvalý trávnatý porast darom 2018 0 0,09 €/m2
orná pôda darom 2018 0 0,09 €/m2
lesný pozemok darom 2018 0 0,12 €/ m2
trvalý trávnatý porast darom 2018 0 0,09 €/m2
trvalý trávnatý porast darom 2018 0 0,08 €/m2
ostatná plocha darom 2018 0 0,08 €/m2
trvalý trávnatý porast darom 2018 0 0,08 €/m2
ostatná plocha darom 2018 0 0,08 €/m2
trvalý trávnatý porast darom 2018 0 0,08 €/m2
lesný pozemok darom 2018 0 0,12 €/m2
trvalý trávnatý porast darom 2018 0 0,08 €/m2
Lesný pozemok darom 2018 0 0,12 €/m2
trvalý trávnatý porast darom 2018 0 0,08 €/m2
orná pôda darom 2018 0 0,08 €/m2
zastavaná plocha a nádvorie darom 2018 0 0,08 €/m2
trvalý trávnatý porast darom 2018 0 15 €/m2
lesný pozemok darom 2018 0 0,12 €/m2
lesný pozemok darom 2018 0 0,12 €/m2
trvalý trávnatý porast darom 2018 0 0,09 €/m2
trvalý trávnatý porast darom 2018 0 0,09 €/m2
orná pôda darom 2018 0 0,09 €/m2
orná pôda darom 2018 0 0,08 €/m2
záhrada darom 2018 0 0,08 €/m2
orná pôda darom 2018 0 0,08 €/m2
orná pôda darom 2018 0 0,08 €/m2
orná pôda darom 2018 0 0,08 €/m2
trvalý trávnatý porast darom 2018 0 0,08 €/m2
trvalý trávnatý porast darom 2018 0 0,08 €/m2
lesný pozemok darom 2018 0 0,12 €/m2
trvalý trávnatý porast darom 2018 0 0,08 €/m2
lesný pozemok darom 2018 0 0,12 €/m2
trvalý trávnatý porast darom 2018 0 0,08 €/m2
trvalý trávnatý porast darom 2018 0 0,08 €/ m2
lesný pozemok darom 2018 0 0,12 €/ m2
orná pôda darom 2018 0 0,08 €/m2
záhrada darom 2018 0 0,08/ m2
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Škoda Octavia combi 2,0 Tdi, r. v. 2015 Kúpa 2019 11300 8000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Úver na bývanie 2022-05-31
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt Kúpa 2018-12-01 70000 70000
zastavaná plocha a nádvorie Kúpa spolu s bytom 2018-12-01 Zahrnuté v cene bytu
ostatná plocha Kúpa spolu s bytom 2018-12-01 Zahrnuté v cene bytu
trvalý trávnatý poras darom 2018 0 0,10 €/ m2
trvalý trávnatý porast darom 2018 0 0,10 €/m2
zastavaná plocha a nádvorie darom 2018 0 0,10 €/m2
orná pôda darom 2018 0 0,10 €/m2
trvalý trávnatý porast darom 2018 0 0,10 €/m2
orná pôda darom 2018 0 0,09 €/m2
orná pôda darom 2018 0 0,09 €/m2
lesný pozemok darom 2018 0 0,12 €/m2
orná pôda darom 2018 0 0,10 €/ m2
orná pôda darom 2018 0 0,09 €/ m2
trvalý trávnatý porast darom 2018 0 0,08 €/m2
orná pôda darom 2018 0 0,08 €/m2
Lesný pozemok darom 2018 0 0,13 €/m2
ostatná plocha darom 2018 0 0,10 €/m2
trvalý trávnatý porast darom 2018 0 0,10 €/m2
lesný pozemok darom 2018 0 0,13 €/m2
trvalý trávnatý porast darom 2018 0 0,10 €/m2
orná pôda darom 2018 0 0,10 €/m2
Lesný pozemok darom 2018 0 0,13 €/m2
ostatná plocha darom 2018 0 0,10 €/m2
lesný pozemok darom 2018 0 0,07 €/m2
trvalý trávnatý porast darom 2018 0 0,06 €/m2
trvalý trávnatý porast darom 2018 0 0,09 €/m2
zastavaná plocha a nádvorie darom 2018 0 0,09 €/m2
orná pôda darom 2018 0 0,09 €/m2
trvalý trávnatý porast darom 2018 0 0,09 €/m2
záhrada darom 2018 0 0,08 €/m2
trvalý trávnatý porast darom 2018 0 0,09 €/m2
orná pôda darom 2018 0 0,09 €/m2
lesný pozemok darom 2018 0 0,12 €/ m2
trvalý trávnatý porast darom 2018 0 0,09 €/m2
trvalý trávnatý porast darom 2018 0 0,08 €/m2
ostatná plocha darom 2018 0 0,08 €/m2
trvalý trávnatý porast darom 2018 0 0,08 €/m2
ostatná plocha darom 2018 0 0,08 €/m2
trvalý trávnatý porast darom 2018 0 0,08 €/m2
lesný pozemok darom 2018 0 0,12 €/m2
trvalý trávnatý porast darom 2018 0 0,08 €/m2
Lesný pozemok darom 2018 0 0,12 €/m2
trvalý trávnatý porast darom 2018 0 0,08 €/m2
orná pôda darom 2018 0 0,08 €/m2
zastavaná plocha a nádvorie darom 2018 0 0,08 €/m2
trvalý trávnatý porast darom 2018 0 15 €/m2
lesný pozemok darom 2018 0 0,12 €/m2
lesný pozemok darom 2018 0 0,12 €/m2
trvalý trávnatý porast darom 2018 0 0,09 €/m2
trvalý trávnatý porast darom 2018 0 0,09 €/m2
orná pôda darom 2018 0 0,09 €/m2
orná pôda darom 2018 0 0,08 €/m2
záhrada darom 2018 0 0,08 €/m2
orná pôda darom 2018 0 0,08 €/m2
orná pôda darom 2018 0 0,08 €/m2
orná pôda darom 2018 0 0,08 €/m2
trvalý trávnatý porast darom 2018 0 0,08 €/m2
trvalý trávnatý porast darom 2018 0 0,08 €/m2
lesný pozemok darom 2018 0 0,12 €/m2
trvalý trávnatý porast darom 2018 0 0,08 €/m2
lesný pozemok darom 2018 0 0,12 €/m2
trvalý trávnatý porast darom 2018 0 0,08 €/m2
trvalý trávnatý porast darom 2018 0 0,08 €/ m2
lesný pozemok darom 2018 0 0,12 €/ m2
orná pôda darom 2018 0 0,08 €/m2
záhrada darom 2018 0 0,08/ m2
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Škoda Octavia combi 2,0 Tdi, r. v. 2015 Kúpa 2019 11300 8000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Úver na bývanie 2022-05-31
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (18)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/144/10/2023 2023-10-05 1 Pv 295/23/4403 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/125/07/2023 2023-09-21 2 Pv 153/22/4403 § 149 – Usmrtenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/112/06/2023 2023-07-04 3 Pv 474/21/4403 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/78/03/2023 2023-04-05 3 Pv 590/22/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/54/02/2023 2023-03-09 2 Pv 472/20/4403 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/38/01/2023 2023-03-02 3 Pv 362/22/4403 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/186/12/2022 2023-01-04 2 Pv 398/22/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/36/01/2024 2024-02-06 2 Pv 78/22/4403 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/39/01/2024 2024-02-29 2 Pv 118/19/4403 § 179 – Obchodovanie s i’ud’mi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/39/01/2024 (pdf, 133 KB) 2024-02-29 2 Pv 118/19/4403 § 179 – Obchodovanie s i’ud’mi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/36/01/2024 (pdf, 107 KB) 2024-02-06 2 Pv 78/22/4403 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/144/10/2023 (pdf, 129 KB) 2023-10-05 1 Pv 295/23/4403 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/125/07/2023 (pdf, 91 KB) 2023-09-21 2 Pv 153/22/4403 § 149 – Usmrtenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/112/06/2023 (pdf, 106 KB) 2023-07-04 3 Pv 474/21/4403 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/78/03/2023 (pdf, 89 KB) 2023-04-05 3 Pv 590/22/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/54/02/2023 (pdf, 84 KB) 2023-03-09 2 Pv 472/20/4403 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/38/01/2023 (pdf, 111 KB) 2023-03-02 3 Pv 362/22/4403 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/186/12/2022 (pdf, 90 KB) 2023-01-04 2 Pv 398/22/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.

No relevant news articles found.