JUDr. Martin Majerský

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Galanta.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Galanta
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
dom kúpa 2016 15000 15000
pozemok kúpa 2016 1000 1000
pozemok kúpa 2016 1000 1000
pozemok kúpa 2016 1000 1000
pozemok dar 2020 90000 90000
pozemok kúpa 2016 1000 1000
pozemok kúpa 2016 1000 1000
byt kúpa 2015 137000 137000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
MV Renault Megane 2017 16000 10000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
finančné prostriedky na bežných účtoch dedenie, dary, sporenie, mzda 2012-2022 18000 18000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
vybavenie bytu 2015 20000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver na bývanie 2015
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (10)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/1820/11/2023 2023-11-25 2 Pv 308/22/2202 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/263/02/2023 2023-02-16 2 Pv 406/18/2202 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/131/01/2024 2024-01-20 2 Pv 346/22/2202 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/213/01/2024 2024-02-02 3 Pv 476/22/2202 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/615/03/2024 2024-04-13 2 Pv 319/20/2202 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/615/03/2024 2024-04-13 2 Pv 319/20/2202 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/213/01/2024 2024-02-02 3 Pv 476/22/2202 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/131/01/2024 2024-01-20 2 Pv 346/22/2202 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/1820/11/2023 2023-11-25 2 Pv 308/22/2202 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/263/02/2023 2023-02-16 2 Pv 406/18/2202 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.