JUDr. Simona Rapčanová

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Levice.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Levice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom darovacia zmluva 2017-12-04 10000
rodinný dom kúpna zmluva 2019-07-08 35000
zastavaná plocha kúpna zmluva 2019-07-08 5000
zastavaná plocha kúpna zmluva 2019-07-08 5000
záhrada kúpna zmluva 2019-07-08 18000
rozostavaný rodinný dom - nezapísaný na liste vlastníctva výstavba 2020-05-01 170000
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 2019-07-08 300
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 2019-07-08 1700
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
bežný účet a sporiaci účet vo VÚB úspory 2022-12-31 17000,00 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka - navýšenie 2022-12-31
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (26)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/112/11/2023 2023-11-30 2 Pv 120/21/4402 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/68/06/2023 2023-08-22 2 Pv 320/22/4402 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/42/03/2023 2023-03-24 1 Pv 394/21/4402 § 283 – Porušovanie autorského práva Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/33/02/2023 2023-02-23 2 Pv 467/22/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/34/02/2023 2023-03-07 1 Pv 393/22/4402 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/31/02/2023 2023-03-07 2 Pv 457/20/4402 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/24/01/2023 2023-01-20 2 Pv 277/22/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/95/12/2022 2022-12-22 2 Pv 335/22/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/88/11/2022 2022-12-08 1 Pv 354/20/4402 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/86/11/2022 2022-12-08 1 Pv 261/22/4402 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/84/11/2022 2022-11-23 1 Pv 81/20/4402 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/83/10/2022 2022-10-25 2 Pv 201/22/4402 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/114/11/2023 2023-12-13 2 Pv 216/21/4402 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/114/11/2023 2023-12-13 2 Pv 216/21/4402 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/112/11/2023 2023-11-30 2 Pv 120/21/4402 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/68/06/2023 2023-08-22 2 Pv 320/22/4402 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/42/03/2023 2023-03-24 1 Pv 394/21/4402 § 283 – Porušovanie autorského práva Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/33/02/2023 2023-02-23 2 Pv 467/22/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/34/02/2023 2023-03-07 1 Pv 393/22/4402 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/31/02/2023 2023-03-07 2 Pv 457/20/4402 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/24/01/2023 2023-01-20 2 Pv 277/22/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/95/12/2022 2022-12-22 2 Pv 335/22/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/88/11/2022 2022-12-08 1 Pv 354/20/4402 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/86/11/2022 2022-12-08 1 Pv 261/22/4402 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/84/11/2022 2022-11-23 1 Pv 81/20/4402 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/83/10/2022 2022-10-25 2 Pv 201/22/4402 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.

No relevant news articles found.