JUDr. Simona Rapčanová

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Levice.

Pôsobisko: Okresná prokuratúra Levice
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom darovacia zmluva 04.12.2017 10000
rodinný dom kúpna zmluva 08.07.2019 35000
zastavaná plocha kúpna zmluva 08.07.2019 5000
zastavaná plocha kúpna zmluva 08.07.2019 5000
záhrada kúpna zmluva 08.07.2019 18000
rozostavaný rodinný dom - nezapísaný na liste vlastníctva výstavba 01.05.2020 200000 200000
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 08.07.2019 300
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 08.07.2019 1700
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
bežný účet a sporiaci účet vo VÚB úspory 31.12.2023 18000,00 € 18000,00 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotéka - navýšenie 31.12.2023
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Levice
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom darovacia zmluva 04.12.2017 10000
rodinný dom kúpna zmluva 08.07.2019 35000
zastavaná plocha kúpna zmluva 08.07.2019 5000
zastavaná plocha kúpna zmluva 08.07.2019 5000
záhrada kúpna zmluva 08.07.2019 18000
rozostavaný rodinný dom - nezapísaný na liste vlastníctva výstavba 01.05.2020 170000
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 08.07.2019 300
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 08.07.2019 1700
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
bežný účet a sporiaci účet vo VÚB úspory 31.12.2022 17000,00 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotéka - navýšenie 31.12.2022
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (26)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/112/11/2023 30.11.2023 2 Pv 120/21/4402 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/68/06/2023 22.08.2023 2 Pv 320/22/4402 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/42/03/2023 24.03.2023 1 Pv 394/21/4402 § 283 – Porušovanie autorského práva Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/33/02/2023 23.02.2023 2 Pv 467/22/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/34/02/2023 07.03.2023 1 Pv 393/22/4402 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/31/02/2023 07.03.2023 2 Pv 457/20/4402 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/24/01/2023 20.01.2023 2 Pv 277/22/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/95/12/2022 22.12.2022 2 Pv 335/22/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/88/11/2022 08.12.2022 1 Pv 354/20/4402 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/86/11/2022 08.12.2022 1 Pv 261/22/4402 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/84/11/2022 23.11.2022 1 Pv 81/20/4402 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/83/10/2022 25.10.2022 2 Pv 201/22/4402 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/114/11/2023 13.12.2023 2 Pv 216/21/4402 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/114/11/2023 (pdf, 89 KB) 13.12.2023 2 Pv 216/21/4402 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/112/11/2023 (pdf, 87 KB) 30.11.2023 2 Pv 120/21/4402 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/68/06/2023 (pdf, 98 KB) 22.08.2023 2 Pv 320/22/4402 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/42/03/2023 (pdf, 94 KB) 24.03.2023 1 Pv 394/21/4402 § 283 – Porušovanie autorského práva Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/33/02/2023 (pdf, 93 KB) 23.02.2023 2 Pv 467/22/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/34/02/2023 (pdf, 90 KB) 07.03.2023 1 Pv 393/22/4402 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/31/02/2023 (pdf, 86 KB) 07.03.2023 2 Pv 457/20/4402 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/24/01/2023 (pdf, 90 KB) 20.01.2023 2 Pv 277/22/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/95/12/2022 (pdf, 92 KB) 22.12.2022 2 Pv 335/22/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/88/11/2022 (pdf, 86 KB) 08.12.2022 1 Pv 354/20/4402 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/86/11/2022 (pdf, 92 KB) 08.12.2022 1 Pv 261/22/4402 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/84/11/2022 (pdf, 87 KB) 23.11.2022 1 Pv 81/20/4402 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/83/10/2022 (pdf, 110 KB) 25.10.2022 2 Pv 201/22/4402 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.