JUDr. Lucia Trnková

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom.

Pôsobisko: Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
trvalý trávnatý porast dar 24.02.2023 - 31155
záhrada dar 20.11.2023 - 3320
záhrada dar 20.11.2023 - 2800
záhrada dar 20.11.2023 - 13480
záhrada dar 20.11.2023 - 3640
záhrada dar 20.11.2023 - 13720
zastavaná plocha a nádvoria dar 20.11.2023 - 680
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motoroví vozidlo kúpa 13.12.2016 14950 35000
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
trvalý trávnatý porast dar darovacia zmluva 62310 62310
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 13.12.2016 14950 14950
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobný účet v banke úspory 31.12.2022 cca 7600 cca 7600
sporiaci podúčet sporenie 31.12.2022 cca 1300 cca 1300
sporiaci podúčet sporenie 31.12.2022 cca 3100 cca 3100
sporiaci podúčet sporenie 31.12.2022 cca 1000 cca 1000
investičné sporenie sporenie 31.12.2022 cca 700 cca 700
3tí pilier zmluva 01.09.2012 2877 2877
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.