JUDr. Richard Piliar

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Brezno.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Brezno
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Rozostavaný rodinný dvojdom výstavba 2022-09-04 69000,- Eur 124715,82 Eur
Zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 2022-05-24 27950,- Eur 29975,- Eur
Zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 2022-05-24 27950,- Eur 10311,40 Eur
Záhrada kúpna zmluva 2023-06-16 1479,55 Eur 1450,- Eur
Záhradná chatka kúpna zmluva 2023-06-16 1479,55 Eur 3000,- Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Osobné motorové vozidlo ukončenie podnikania 2023-06-01 27500,- Eur 19000,- Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2022-11-30
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.