JUDr. Richard Piliar

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Brezno.

Pôsobisko: Okresná prokuratúra Brezno
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Rozostavaný rodinný dvojdom výstavba 04.09.2022 69000,- Eur 124715,82 Eur
Zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 24.05.2022 27950,- Eur 29975,- Eur
Zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 24.05.2022 27950,- Eur 10311,40 Eur
Záhrada kúpna zmluva 16.06.2023 1479,55 Eur 1450,- Eur
Záhradná chatka kúpna zmluva 16.06.2023 1479,55 Eur 3000,- Eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Osobné motorové vozidlo ukončenie podnikania 01.06.2023 27500,- Eur 19000,- Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypotekárny úver 30.11.2022
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.