Elena Dubcová

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2015-03-27
rodinný dom kúpa 1998-03-30
dvor - záhrada kúpa 1998-03-30
orná pôda dedičstvo 1999-04-10
pozemok-zast.plocha dedičstvo 1999-04-10
orná pôda dedičstvo 1999-04-10
trv.tráv.porasty dedičstvo 1999-04-10
orná pôda dedičstvo 1999-04-10
orná pôda dedičstvo 1999-04-10
orná pôda dedičstvo 1999-04-10
orná pôda dedičstvo 1999-04-10
orná pôda dedičstvo 1999-04-10
trv.tráv.porasty dedičstvo 1999-04-10
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motor.vozidlo kúpa 2010-08-03 14 000,-€ 14 000,-€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2015-08-01
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom dedičstvo 1997-07-07
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2015-03-27
rodinný dom kúpa 1998-03-30
dvor - záhrada kúpa 1998-03-30
orná pôda dedičstvo 1999-04-10
pozemok-zast.plocha dedičstvo 1999-04-10
orná pôda dedičstvo 1999-04-10
trv.tráv.porasty dedičstvo 1999-04-10
orná pôda dedičstvo 1999-04-10
orná pôda dedičstvo 1999-04-10
orná pôda dedičstvo 1999-04-10
orná pôda dedičstvo 1999-04-10
trv.tráv.porasty dedičstvo 1999-04-10
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motor.vozidlo kúpa 2010-08-03 14.000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2015-08-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2015-03-27
rodinný dom+hosp.bud. kúpna zmluva 1998-03-30
pozemok kúpna zmluva 1998-03-30
orná pôda dedičstvo 1999-04-10
pozemok+zast.plochy dedičstvo 1999-04-10
orná pôda dedičstvo 1999-04-10
trv.tráv.porasty dedičstvo 1999-04-10
orná pôda dedičstvo 1999-04-10
orná pôda dedičstvo 1999-04-10
orná pôda dedičstvo 1999-04-10
orná pôda dedičstvo 1999-04-10
trv.tráv.porasty dedičstvo 1999-04-10
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motor.vozidlo kúpa 2010-08-03 14 000,-€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2015-08-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2015-03-27
pozemok kúpa 1998-03-30
rodinný dom a hosp.budovy kúpa 1998-03-30
orná pôda dedičstvo 1999-04-10
pozemok-zast.plochy dedičstvo 1999-04-10
orná pôda dedičstvo 1999-04-10
trv.tráv.porasty dedičstvo 1999-04-10
orná pôda dedičstvo 1999-04-10
orná pôda dedičstvo 1999-04-10
orná pôda dedičstvo 1999-04-10
orná pôda dedičstvo 1999-04-10
trv.tráv.porasty dedičstvo 1999-04-10
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motor.voz. kúpa 2010-08-03
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2015-08-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt zákon č. 182/93 Z. z. 1997-02-12
pozemok kúpa 1998-03-30
rodinný dom a hosp.budovy kúpa 1998-03-30
orná pôda dedičstvo 1999-04-10
pozemok-zast.plochy dedičstvo 1999-04-10
orná pôda dedičstvo 1999-04-10
trv.tráv.porasty dedičstvo 1999-04-10
orná pôda dedičstvo 1999-04-10
orná pôda dedičstvo 1999-04-10
orná pôda dedičstvo 1999-04-10
orná pôda dedičstvo 1999-04-10
trv.tráv.porasty dedičstvo 1999-04-10
rodinný dom kúpa 2013-06-05
zast.plocha a nádv. kúpa 2013-06-05
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motor.voz. kúpa 2010-08-03
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt zákon č. 182/93 Z. z. 1997-02-12
pozemok kúpa 1998-03-30
rodinný dom a hosp.budovy kúpa 1998-03-30
orná pôda dedičstvo 1999-04-10
pozemok-zast.plochy dedičstvo 1999-04-10
orná pôda dedičstvo 1999-04-10
trv.tráv.porasty dedičstvo 1999-04-10
orná pôda dedičstvo 1999-04-10
orná pôda dedičstvo 1999-04-10
orná pôda dedičstvo 1999-04-10
orná pôda dedičstvo 1999-04-10
trv.tráv.porasty dedičstvo 1999-04-10
rodinný dom kúpa 2013-06-05
zast.plocha a nádv. kúpa 2013-06-05
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motor.voz. kúpa 2010-08-03
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt zákon č. 182/93 Z. z. 1997-02-12
pozemok kúpa 1998-03-30
rodinný dom a hosp.budovy kúpa 1998-03-30
orná pôda dedičstvo 1999-04-10
pozemok-zast.plochy dedičstvo 1999-04-10
orná pôda dedičstvo 1999-04-10
trv.tráv.porasty dedičstvo 1999-04-10
orná pôda dedičstvo 1999-04-10
orná pôda dedičstvo 1999-04-10
orná pôda dedičstvo 1999-04-10
orná pôda dedičstvo 1999-04-10
trv.tráv.porasty dedičstvo 1999-04-10
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motor.voz. kúpa 2010-08-03
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt Zmluva o prevode vlastníctva podľa zák. č. 182/1993 Z. z. 1997-02-12
pozemok - zast. plochy, dvor, záhrada kúpa 1998-03-30
rodinný dom a hosp. budovy kúpa 1998-03-30
orná pôda dedičstvo 1999-04-10
zastavané plochy dedičstvo 1999-04-10
orná pôda -"- 1999-04-10
trv. trávne porasty -"- 1999-04-10
orná pôda -"- 1999-04-10
orná pôda -"- 1999-04-10
orná pôda -"- 1999-04-10
orná pôda -"- 1999-04-10
trv. tráv. porasty -"- 1999-04-10
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo Renault výmena za staré 2010-08-03
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.