JUDr. Matúš Hendrichovský

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Košice.

Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpna zmluva 2005-05-19 30.000 €
byt kúpna zmluva 2006-03-13 45.000 €
zastavané plochy kúpna zmluva 2008-02-19 200 € 200 €
orná pôda dedičstvo 2010-10-31 0 300 €
zastavané plochy kúpna zmluva 2005-05-19 0 200 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze v eurách úspory z platu, pôžička, sporenia 2020-12-31 55000 €
osobný automobil kúpa 2017-01-17 35000 € 0
osobný automobil kúpa 2017-06-12 10300 € 0
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2015-09-03
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpna zmluva 2005-05-19 30.000 €
byt kúpna zmluva 2006-03-13 45.000 €
zastavané plochy kúpna zmluva 2008-02-19 0 200 €
orná pôda dedičstvo 2010-10-31 0 300 €
zastavané plochy kúpna zmluva 2005-05-19 0 200 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze v eurách úspory z platu, pôžička, sporenia 2018-12-31 50000 €
osobný automobil kúpa 2017-01-17 35000 € 0
osobný automobil kúpa 2017-06-12 10300 € 0
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2015-09-03
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2005-05-19
byt kúpna zmluva 2006-03-13
zastavané plochy kúpna zmluva 2008-02-19
orná pôda dedičstvo 2010-10-31
zastavané plochy kúpna zmluva 2005-05-19
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze v eurách úspory z platu, pôžička, sporenia 2018-12-31 50000
osobný automobil kúpa 2017-01-17 35000 26000
osobný automobil kúpa 2017-06-12 10300 7000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2015-09-03
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2005-05-19
byt kúpna zmluva 2006-03-13
zastavané plochy kúpna zmluva 2008-02-19
orná pôda dedičstvo 2010-10-31
zastavané plochy kúpna zmluva 2005-05-19
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze v eurách úspory z platu, pôžička, sporenia 2017-12-31 50000
osobný automobil kúpa 2017-01-17 35000 28000
osobný automobil kúpa 2017-06-12 10300 9000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2015-09-03
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2005-05-19
byt kúpna zmluva 2006-03-13
zastavané plochy kúpna zmluva 2008-02-19
orná pôda dedičstvo 2010-10-31
zastavané plochy kúpna zmluva 2005-05-19
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze v eurách úspory z platu, pôžička, sporenia 2016-12-31 110000
osobný automobil kúpa 2008-02-18 20000 5000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2015-09-03
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2005-05-19
byt kúpna zmluva 2006-03-13
zastavané plochy kúpna zmluva 2008-02-19
orná pôda dedičstvo 2010-10-31
zastavané plochy kúpna zmluva 2005-05-19
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze v eurách úspory z platu, pôžička 2015-12-31
osobný automobil kúpa 2008-02-18
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2015-09-03
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2005-05-19
byt kúpna zmluva 2006-03-13
zastavané plochy kúpna zmluva 2008-02-19
orná pôda dedičstvo 2010-10-31
zastavané plochy kúpna zmluva 2005-05-19
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze v eurách úspory z platu 2014-12-31
osobný automobil kúpa 2008-02-18
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2005-05-19
byt kúpna zmluva 2006-03-13
zastavané plochy kúpna zmluva 2008-02-19
orná pôda dedičstvo 2010-10-31
zastavané plochy kúpna zmluva 2005-05-19
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze v eurách úspory z platu 2013-12-31
osobný automobil kúpa 2008-02-18
sporenie úspory z platu 2013-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2005-05-19
byt kúpna zmluva 2006-03-13
zastavané plochy kúpna zmluva 2008-02-19
orná pôda dedičstvo 2010-10-31
zastavané plochy kúpna zmluva 2005-05-19
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze v eurách úspory z platu 2012-12-31
osobný automobil kúpa 2008-02-18
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.