JUDr. Matúš Hendrichovský

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Košice.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt kúpna zmluva 19.05.2005 30.000 €
byt kúpna zmluva 13.03.2006 45.000 €
zastavané plochy kúpna zmluva 19.02.2008 200 € 200 €
orná pôda dedičstvo 31.10.2010 0 300 €
zastavané plochy kúpna zmluva 19.05.2005 0 200 €
chata kupna zmluva 14.10.2021 95.000 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze v eurách úspory z platu, pôžička, sporenia 31.12.2021 40000 €
osobný automobil kúpa 17.01.2017 35000 € 0
osobný automobil kúpa 12.06.2017 10300 € 0
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 03.09.2015
úver 21.09.2021
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt kúpna zmluva 19.05.2005 30.000 €
byt kúpna zmluva 13.03.2006 45.000 €
zastavané plochy kúpna zmluva 19.02.2008 200 € 200 €
orná pôda dedičstvo 31.10.2010 0 300 €
zastavané plochy kúpna zmluva 19.05.2005 0 200 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze v eurách úspory z platu, pôžička, sporenia 31.12.2020 55000 €
osobný automobil kúpa 17.01.2017 35000 € 0
osobný automobil kúpa 12.06.2017 10300 € 0
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 03.09.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt kúpna zmluva 19.05.2005 30.000 €
byt kúpna zmluva 13.03.2006 45.000 €
zastavané plochy kúpna zmluva 19.02.2008 0 200 €
orná pôda dedičstvo 31.10.2010 0 300 €
zastavané plochy kúpna zmluva 19.05.2005 0 200 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze v eurách úspory z platu, pôžička, sporenia 31.12.2018 50000 €
osobný automobil kúpa 17.01.2017 35000 € 0
osobný automobil kúpa 12.06.2017 10300 € 0
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 03.09.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 19.05.2005
byt kúpna zmluva 13.03.2006
zastavané plochy kúpna zmluva 19.02.2008
orná pôda dedičstvo 31.10.2010
zastavané plochy kúpna zmluva 19.05.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze v eurách úspory z platu, pôžička, sporenia 31.12.2018 50000
osobný automobil kúpa 17.01.2017 35000 26000
osobný automobil kúpa 12.06.2017 10300 7000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 03.09.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 19.05.2005
byt kúpna zmluva 13.03.2006
zastavané plochy kúpna zmluva 19.02.2008
orná pôda dedičstvo 31.10.2010
zastavané plochy kúpna zmluva 19.05.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze v eurách úspory z platu, pôžička, sporenia 31.12.2017 50000
osobný automobil kúpa 17.01.2017 35000 28000
osobný automobil kúpa 12.06.2017 10300 9000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 03.09.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 19.05.2005
byt kúpna zmluva 13.03.2006
zastavané plochy kúpna zmluva 19.02.2008
orná pôda dedičstvo 31.10.2010
zastavané plochy kúpna zmluva 19.05.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze v eurách úspory z platu, pôžička, sporenia 31.12.2016 110000
osobný automobil kúpa 18.02.2008 20000 5000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 03.09.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 19.05.2005
byt kúpna zmluva 13.03.2006
zastavané plochy kúpna zmluva 19.02.2008
orná pôda dedičstvo 31.10.2010
zastavané plochy kúpna zmluva 19.05.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze v eurách úspory z platu, pôžička 31.12.2015
osobný automobil kúpa 18.02.2008
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 03.09.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 19.05.2005
byt kúpna zmluva 13.03.2006
zastavané plochy kúpna zmluva 19.02.2008
orná pôda dedičstvo 31.10.2010
zastavané plochy kúpna zmluva 19.05.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze v eurách úspory z platu 31.12.2014
osobný automobil kúpa 18.02.2008
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 19.05.2005
byt kúpna zmluva 13.03.2006
zastavané plochy kúpna zmluva 19.02.2008
orná pôda dedičstvo 31.10.2010
zastavané plochy kúpna zmluva 19.05.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze v eurách úspory z platu 31.12.2013
osobný automobil kúpa 18.02.2008
sporenie úspory z platu 31.12.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 19.05.2005
byt kúpna zmluva 13.03.2006
zastavané plochy kúpna zmluva 19.02.2008
orná pôda dedičstvo 31.10.2010
zastavané plochy kúpna zmluva 19.05.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze v eurách úspory z platu 31.12.2012
osobný automobil kúpa 18.02.2008
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.