JUDr. Kamil Baran

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Banská Bystrica.

We register the prosecutor as vedúci trestného oddelenia at the prosecutors' office Krajská prokuratúra Banská Bystrica.

Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpna zmluva 2010-04-26 96.262,36€
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2010-04-26 pozemok pod bytovým domom kupovaný spoločne s bytom za kúpnu cenu 96.262,36€
garáž kúpna zmluva 2012-06-25 10.000€
záhrada Kúpna zmluva 2021-05-11 41.520€
byt dedičstvo 2023-05-28 30.000€ podľa dedičského rozhodnutia 30.000€ podľa dedičského rozhodnutia
garáž dedičstvo 2023-05-28 2.000€ podľa dedičského rozhodnutia 2.000€ podľa dedičského rozhodnutia
rodinný dom dedičstvo 2023-05-28 80.000€ podľa dedičského rozhodnutia 80.000€ podľa dedičského rozhodnutia
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory z platu 2023-12-31 31.471,62€ 31.471,62€
peniaze úspory z platu 2023-12-31 80.567,16€ 80.567,16€
peniaze úspory z platu 2023-12-31 55.746,20€ 55.746,20€
peniaze úspory z platu 2023-12-31 76.597,94€ 76.597,94€
auto kúpna zmluva 2016-06-01 24.689€ 24.689€
auto kúpna zmluva 2023-02-06 35.400€ 35.400€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
dôchodkové sporenie III. pilier 2023-12-31 8.733,47€ 8.733,47€
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2001-01-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpna zmluva 2010-04-26 96.262,36€
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2010-04-26 pozemok pod bytovým domom kupovaný spoločne s bytom za kúpnu cenu 96.262,36€
záhrady kúpna zmluva 2000-01-01 1.789,50Sk
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2000-01-01 202,80Sk
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 1999-01-01 134,40Sk
garáž kúpna zmluva 2012-06-25 10.000€
záhrada Kúpna zmluva 2021-05-11 41.520€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory z platu 2022-12-31 31.354€ 31.354€
peniaze úspory z platu 2022-12-31 81.095,42€ 81.095,42€
peniaze úspory z platu 2022-12-31 34.124,88€ 34.124,88€
peniaze úspory z platu 2022-12-31 76.531,15€ 76.531,15€
auto kúpna zmluva 2016-06-01 24.689€ 24.689€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
dôchodkové sporenie III. pilier 2022-12-31 7.474,44€ 7.474,44€
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2001-01-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpna zmluva 2010-04-26 96.262,36€
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2010-04-26 pozemok pod bytovým domom kupovaný spoločne s bytom za kúpnu cenu 96.262,36€
záhrady kúpna zmluva 2000-01-01 1.789,50Sk
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2000-01-01 202,80Sk
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 1999-01-01 134,40Sk
garáž kúpna zmluva 2012-06-25 10.000€
záhrada Kúpna zmluva 2021-05-11 41.520€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory z platu 2021-12-31 31.244,30€ 31.244,30€
peniaze úspory z platu 2021-12-31 55.432,63€ 55.432,63€
peniaze úspory z platu 2021-12-31 40.123,03€ 40.123,03€
peniaze úspory z platu 2021-12-31 61.450,69€ 61.450,69€
auto kúpna zmluva 2016-06-01 24.689€ 24.689€
peniaze úspory z platu 2021-12-31 8.622€ 8.622€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
dôchodkové sporenie III. pilier 2021-12-31 8.465,24€ 8.465,24€
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2001-01-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpna zmluva 2010-04-26 96.262,36€
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2010-04-26 pozemok pod bytovým domom kupovaný spoločne s bytom za kúpnu cenu 96.262,36€
záhrady kúpna zmluva 2000-01-01 1.789,50Sk
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2000-01-01 202,80Sk
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 1999-01-01 134,40Sk
garáž kúpna zmluva 2012-06-25 10.000€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory z platu 2020-12-31 31.131,33€ 31.131,33€
peniaze úspory z platu 2020-12-31 77.297,81€ 77.297,81€
peniaze úspory z platu 2020-12-31 33.509,35€ 33.509,35€
peniaze úspory z platu 2020-12-31 51.363,72€ 51.363,72€
auto kúpna zmluva 2016-06-01 24.689€ 24.689€
peniaze úspory z platu 2020-12-31 8.100€ 8.100€
peniaze úspory III.pilier dôchodkového poistenia 2020-12-31 7.638,29€ 7.638,29€
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2001-01-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpna zmluva 2010-04-26 96.262,36€
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2010-04-26 pozemok pod bytovým domom kupovaný spoločne s bytom za kúpnu cenu 96.262,36€
záhrady kúpna zmluva 2000-01-01 1.789,50Sk
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2000-01-01 202,80Sk
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 1999-01-01 134,40Sk
garáž kúpna zmluva 2012-06-25 10.000€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory z platu 2019-12-31 31.018,81€ 31.018,81€
peniaze úspory z platu 2019-12-31 58.065,46€ 58.065,46€
peniaze úspory z platu 2019-12-31 25.535,66€ 25.535,66€
peniaze úspory z platu 2019-12-31 41.229,90€ 41.229,90€
auto kúpna zmluva 2016-06-01 24.689€ 24.689€
peniaze úspory z platu 2019-12-31 7.421,30€ 7.421,30€
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2001-01-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2010-04-26
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2010-04-26
záhrady kúpna zmluva 2000-01-01
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2000-01-01
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 1999-01-01
garáž kúpna zmluva 2012-06-25
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory z platu 2018-12-31 30.803,73€ 30.803,73€
peniaze úspory z platu 2018-12-31 44.251,-€ 44.251,-€
peniaze úspory z platu 2018-12-31 27.258,23€ 27.258,23€
peniaze úspory z platu 2018-12-31 30.856,01€ 30.856,01€
auto kúpna zmluva 2016-06-01 24.689€ 24.689€
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2001-01-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2010-04-26
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2010-04-26
záhrady kúpna zmluva 2000-01-01
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2000-01-01
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 1999-01-01
garáž kúpna zmluva 2012-06-25
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory z platu 2017-12-31 30.388,57€ 30.388,57€
peniaze úspory z platu 2017-12-31 29.309,18€ 29.309,18€
peniaze úspory z platu 2017-12-31 32.197,05€ 32.197,05€
peniaze úspory z platu 2017-12-31 15.704,94€ 15.704,94€
auto kúpna zmluva 2016-06-01 24.689€ 24.689€
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2001-01-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2010-04-26
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2010-04-26
záhrady kúpna zmluva 2000-01-01
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2000-01-01
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 1999-01-01
garáž kúpna zmluva 2012-06-25
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory z platu 2016-12-31 29.912,02€ 29.912,02€
peniaze úspory z platu 2016-12-31 10.661,80€ 10.661,80€
auto kúpna zmluva 2007-07-20 18.200€ 18.200€
peniaze úspory z platu 2016-12-31 11.060,90€ 11.060,90€
peniaze úspory z platu 2016-12-31 15.494,26€ 15.494,26€
auto kúpna zmluva 2016-06-01 24.689€ 24.689€
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2001-01-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2010-04-26
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2010-04-26
záhrady kúpna zmluva 2000-01-01
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2000-01-01
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 1999-01-01
garáž kúpna zmluva 2012-06-25
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2015-12-31
peniaze úspory z platu 2015-12-31
auto kúpna zmluva 2007-07-20
peniaze úspory z platu 2015-12-31
peniaze úspory z platu 2015-12-31
peniaze úspory z platu 2015-12-31
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2001-01-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2010-04-26
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2010-04-26
záhrady kúpna zmluva 2000-01-01
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2000-01-01
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 1999-01-01
garáž kúpna zmluva 2012-06-25
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2014-12-31
peniaze úspory z platu 2014-12-31
auto kúpna zmluva 2007-07-20
peniaze úspory 2014-12-31
peniaze úspory 2014-12-31
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2001-01-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2010-04-26
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2010-04-26
záhrady kúpna zmluva 2000-01-01
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2000-01-01
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 1999-01-01
garáž kúpna zmluva 2012-06-25
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2013-12-31
peniaze úspory z platu 2013-12-31
auto kúpna zmluva 2007-07-20
peniaze úspory 2013-12-31
peniaze úspory 2013-12-31
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2001-01-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2010-04-26
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2010-04-26
záhrady kúpna zmluva 2000-01-01
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2000-01-01
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 1999-01-01
garáž kúpna zmluva 2012-06-25
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2011-12-31
peniaze úspory z platu 2011-12-31
auto kúpna zmluva 2007-07-20
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2001-01-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2010-04-26
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2010-04-26
záhrady kúpna zmluva 2000-01-01
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2000-01-01
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 1999-01-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2011-12-31
peniaze úspory z platu 2011-12-31
auto kúpna zmluva 2007-07-20
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2001-01-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (24)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/5/08/2016 2016-09-20 Kv 25/16/6600 § 187 – Nedovol.výroby a držanie omamných, psychotropných látok, jedov a prekurzorov a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, osvedčil sa - § 219/1 Tr.por.
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/2/01/2016 2016-02-16 Kv 73/15/6600 § 356 – Prevádzačstvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/1/01/2016 2016-01-26 Kv 73/15/6600 § 259 – Skresl’ovanie údajov hospodárskej a obchodneh evidencie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/7/11/2015 2015-12-05 Kv 100/14/6600 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/6/09/2015 (rtf, 62 KB) 2015-09-12 Kv 100/14/6600 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/4/08/2015 (rtf, 60 KB) 2015-08-01 Kv 100/14/6600 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/2/04/2015 (rtf, 83 KB) 2015-04-14 Kv 100/14/6600 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/3/06/2014 (rtf, 231 KB) 2014-05-13 Kv 2/12/6600 § 356 – Prevádzačstvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/2/03/2014 (rtf, 86 KB) 2014-02-25 Kv 2/12/6600 § 356 – Prevádzačstvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/7/01/2013 (rtf, 49 KB) 2012-12-11 Kv 42/08/6600 § 298 – Nedovolená výroba a držanie jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, vysoko rizikových chemických látok a vysoko rizikových biologických agensov a toxínov Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/771/07/2022 2022-07-16 Kv 55/16/6600 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, osvedčil sa - § 219/1 Tr.por.
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/31/04/2018 2018-04-20 Kv 11/17/6600 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/38/06/2017 2017-06-27 Kv 55/16/6600 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/37/05/2017 2017-05-27 Kv 55/16/6600 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného § 218 Tr.por.
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/36/04/2017 2017-05-10 Kv 55/16/6600 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/771/07/2022 (pdf, 208 KB) 2022-07-16 Kv 55/16/6600 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, osvedčil sa - § 219/1 Tr.por.
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/31/04/2018 (pdf, 93 KB) 2018-04-20 Kv 11/17/6600 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/38/06/2017 (pdf, 159 KB) 2017-06-27 Kv 55/16/6600 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/37/05/2017 (pdf, 192 KB) 2017-05-27 Kv 55/16/6600 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného § 218 Tr.por.
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/36/04/2017 (pdf, 139 KB) 2017-05-10 Kv 55/16/6600 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/5/08/2016 (pdf, 93 KB) 2016-09-20 Kv 25/16/6600 § 187 – Nedovol.výroby a držanie omamných, psychotropných látok, jedov a prekurzorov a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, osvedčil sa - § 219/1 Tr.por.
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/2/01/2016 (pdf, 165 KB) 2016-02-16 Kv 73/15/6600 § 356 – Prevádzačstvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/1/01/2016 (pdf, 104 KB) 2016-01-26 Kv 73/15/6600 § 259 – Skresl’ovanie údajov hospodárskej a obchodneh evidencie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/7/11/2015 (pdf, 123 KB) 2015-12-05 Kv 100/14/6600 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
 • Prešovská jeseň · SME
  Modelársky klub Prešov, Krajské športové centrum Prešov a Dom detí a mládeže ABC Prešov usporiadali v prvú novembrovú sobotu pod názvom Prešovská
 • Modelári súťažili · SME
  Na Memoriáli Milana Minárika 2003, ktorý vo voľných modeloch usporiadal Modelársky klub Prešov v spolupráci so Servisným centrom SZTŠ Prešov dňa 24.
 • Výsledky súťaže Prešovská jar · SME
  Vstup do Európskej únie si v priebehu slávnostného nástupu pripomenuli pred zahájením verejnej letecko-modelárskej súťaže "Prešovská jar" modelári z
 • LETECKÉ MODELÁRSTVO - Cena Tesly Stropkov · SME
  Do svojho už XIII. ročníka vstúpila uvedená verejná letecko-modelárska súťaž v nedeľu 3. apríla. Na lúke v časti Stropkov-Sitníky ju usporiadal
 • LETECKÉ MODELÁRSTVO - Liga hádzadiel napreduje · SME
  Združenie technických a športových činností v Prešove, Krajské športové centrum Prešov a Modelársky klub Prešov usporiadali v polovici marca na
 • Pohár Cassovia Cup putoval do Prešova · SME
  Vytrvalosť a húževnatosť súťažiacich opäť dominovala. Tak možno charakterizovať priebeh verejnej letecko-modelárskej súťaže "Cassovia Cup", ktorá 19.
 • LETECKÉ MODELÁRSTVO - Memoriálová súťaž v Prešove · SME
  Prešovský modelár Jožko Hudák zanechal za sebou vo svojom krátkom živote na poli polytechnickej výchovy výraznú stopu. Na jeho počesť sa miestny
 • LETECKÉ MODELÁRSTVO - Stropkovský "stehlík" · SME
  V tomto prípade nejde o operenca z miestnej zoologickej záhrady, ale o verejnú leteckomodelársku súťaž, ktorú pri poddukelskom meste zorganizoval v
 • V Prešove lietali voľné modely · SME
  Súbežne so seriálom majstrovstiev SR, o ktorých sme našich čitateľov už informovali minulý týždeň, Modelársky klub Prešov pod vedením Michala Dorka a Milana Minárika usporiadal pre neregistrovaných modelárov ešte dve verejné leteckomodelárske súťaže, ktor

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.