Dobroslav Trnka

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná Organizácia and Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
Prosecutors' Office: Okresná Organizácia
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobný automobil kúpa 2014 6 000 € 0
peniaze úspory 2015 1 200 € 0
osobný automobil kúpa 2016 12 000 € 8 000 €
peniaze úspory 2016 64 800 0
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pohľadávka pôžička 2014-08-01 11 700 0
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2008
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná Organizácia
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobný automobil kúpa 2014 6 000 € 0
osobný automobil kúpa 2016 12 000 € 12 000 €
peniaze úspory 2015 1 200 € 0
peniaze úspory 2016 74 925 € 0
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pohľadávka pôžička 2014-08-01 11 700 0
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2008
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Orná pôda kúpa 2004
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Osobný automobil kúpa 2014 6000 €
Peniaze úspory 2015 5000 €
Peniaze úspory 2016 82585 82585
osobný automobil kúpa 2016 12000 12000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Pohľadávka pôžička 2014-08-01 11700 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2008
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Orná pôda kúpa 2004
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Osobný automobil kúpa 2014
Peniaze úspory 2015
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Pohľadávka pôžička 2014-08-01
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2008
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda kúpa 2004
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver kúpa domu 2008
osobný automobil kúpa 2013
peniaze úspory 2014
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pohladávka pôžička 2014-08-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2009
orná pôda kúpa 2004
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver kúpa domu 2008
osobný automobil kúpa 2013
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2009
orná pôda kúpa 2002
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úspory z platu 2011-12-31
úspory vysl.dôchodok 2011-12-31
úspory šporenie 2011-12-31
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2008
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2009
orná pôda kúpa 2002
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úspory z platu 2011-12-31
úspory vysl.dôchodok 2011-12-31
úspory šporenie 2011-12-31
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2008-01-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.