Zuzana Andrejčíková

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda darovacia zmluva 16.03.2009
bez špecifikácie, lesné pozemky darovacia zmluva 16.03.2009
bez špecifikácie, trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 16.03.2009
bez špecifikácie, orná pôda, trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 16.03.2009
ostatné plochy darovacia zmluva 16.03.2009
trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 16.03.2009
lesné pozemky darovacia zmluva 16.03.2009
bez špecifikácie, trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 16.03.2009
bez špecifikácie, orná pôda, trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 16.03.2009
orná pôda, trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 16.03.2009
orná pôda, trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 16.03.2009
orná pôda darovacia zmluva 16.03.2009
trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 16.03.2009
trvalé trávnaté porasty, orná pôda darovacia zmluva 16.03.2009
trvalé trávnaté porasty, orná pôda darovacia zmluva 16.03.2009
orná pôda darovacia zmluvadarovacia zmluva 16.03.2009
orná pôda darovacia zmluva 16.03.2009
trvalé trávnaté porasty, orná pôda darovacia zmluva 16.03.2009
orná pôda darovacia zmluva 16.03.2009
trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 16.03.2009
orná pôda, trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 16.03.2009
orná pôda darovacia zmluva 16.03.2009
orná pôda, trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 16.03.2009
orná pôda darovacia zmluva 16.03.2009
trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 16.03.2009
lesné pozemky darovacia zmluva 16.03.2009
orná pôda darovacia zmluva 16.03.2009
trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 16.03.2009
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda darovacia zmluva 16.03.2009
bez špecifikácie, lesné pozemky darovacia zmluva 16.03.2009
bez špecifikácie, trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 16.03.2009
bez špecifikácie, orná pôda, trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 16.03.2009
ostatné plochy darovacia zmluva 16.03.2009
trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 16.03.2009
lesné pozemky darovacia zmluva 16.03.2009
bez špecifikácie, trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 16.03.2009
bez špecifikácie, orná pôda, trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 16.03.2009
orná pôda, trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 16.03.2009
orná pôda, trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 16.03.2009
orná pôda darovacia zmluva 16.03.2009
trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 16.03.2009
trvalé trávnaté porasty, orná pôda darovacia zmluva 16.03.2009
trvalé trávnaté porasty, orná pôda darovacia zmluva 16.03.2009
orná pôda darovacia zmluvadarovacia zmluva 16.03.2009
orná pôda darovacia zmluva 16.03.2009
trvalé trávnaté porasty, orná pôda darovacia zmluva 16.03.2009
orná pôda darovacia zmluva 16.03.2009
trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 16.03.2009
orná pôda, trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 16.03.2009
orná pôda darovacia zmluva 16.03.2009
orná pôda, trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 16.03.2009
orná pôda darovacia zmluva 16.03.2009
trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 16.03.2009
lesné pozemky darovacia zmluva 16.03.2009
orná pôda darovacia zmluva 16.03.2009
trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 16.03.2009
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.