Jana Púčeková

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Ružomberok.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Ružomberok
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt prevod z mesta 1998-10-16
pozemok dedenie 1999-02-08
pozemok dedenie 1999-02-08
pozemok dedenie 2005-12-31
pozemok dedenie 2005-12-31
pozemok vydržanieROEP 2013-01-07
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2016-12-31 75.000eur
osobné motorové vozidlo kúpa 2012-04-14 9.000eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Ružomberok
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt prevod z mesta 1998-10-16
pozemok dedenie 1999-02-08
pozemok dedenie 1999-02-08
pozemok dedenie 2005-12-31
pozemok dedenie 2005-12-31
pozemok vydržanieROEP 2013-01-07
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2016-12-31 55.000
osobné motorové vozidlo kúpa 2012-04-14 9.000eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Ružomberok
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt prevod z mesta 1998-10-16
pozemok dedenie 1999-02-08
pozemok dedenie 1999-02-08
pozemok dedenie 2005-12-31
pozemok dedenie 2005-12-31
pozemok vydržanieROEP 2013-01-07
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2015-12-31
osobné motorové vozidlo kúpa 2004-07-28
osobné motorové vozidlo kúpa 2012-04-14
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Ružomberok
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt prevod z mesta 1998-10-16
pozemok dedenie 1999-02-08
pozemok dedenie 1999-02-08
pozemok dedenie 2005-12-31
pozemok dedenie 2005-12-31
pozemok vydržanie v ROEP 2013-01-07
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2004-07-28
osobné motorové vozidlo kúpa 2012-04-14
peniaze úspory z platu 2014-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Ružomberok
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt prevod z mesta 1998-10-16
pozemok dedenie 1999-02-08
pozemok dedenie 1999-02-08
pozemok dedenie 2005-12-31
pozemok dedenie 2005-12-31
pozemok vydržanie v ROEP 2013-01-07
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2013-12-31
osobné motorové vozidlo kúpa 2004-07-28
osobné motorové vozidlo kúpa 2012-04-14
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Ružomberok
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt prevod z mesta 1998-10-16
pozemok dedenie 1999-02-08
pozemok dedenie 1999-02-08
pozemok dedenie 2005-12-31
pozemok dedenie 2005-12-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2011-12-31
osobné motorové vozidlo kúpa 2004-07-28
osobné motorové vozidlo kúpa 2012-04-14
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Ružomberok
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt prevod z mesta 1998-10-16
pozemok dedenie 1999-02-08
pozemok dedenie 1999-02-08
pozemok dedenie 2005-12-31
pozemok dedenie 2005-12-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2011-12-31
osobné motorové vozidlo kúpa 2004-07-28
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (12)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/121/11/2015 2015-11-03 2 Pv 257/15/5508 § 310 – Pytliactvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/120/11/2015 2015-11-03 1 Pv 254/15/5508 § 310 – Pytliactvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/102/08/2015 (rtf, 48 KB) 2015-09-01 2 Pv 241/13/5508 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/115/09/2013 (rtf, 44 KB) 2013-09-17 1 Pv 56/12/5508 § 302 – Neoprávnené nakladanie s odpadmi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/106/09/2013 (rtf, 48 KB) 2013-08-27 1 Pv 157/13/5508 § 310 – Pytliactvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/105/09/2013 (rtf, 48 KB) 2013-08-27 2 Pv 157/13/5508 § 310 – Pytliactvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/75/07/2012 (rtf, 49 KB) 2012-07-17 2 Pv 19/12/5508 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/70/07/2012 (rtf, 49 KB) 2012-07-10 1 Pv 56/12/5508 § 302 – Neoprávnené nakladanie s odpadmi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/31/04/2017 2017-04-25 1 Pv 161/15/5508 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/31/04/2017 (pdf, 136 KB) 2017-04-25 1 Pv 161/15/5508 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/121/11/2015 (pdf, 109 KB) 2015-11-03 2 Pv 257/15/5508 § 310 – Pytliactvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/120/11/2015 (pdf, 110 KB) 2015-11-03 1 Pv 254/15/5508 § 310 – Pytliactvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
 • Kolízia termínov ochudobnila účasť na maratóne v PKO · SME
  "Dúfam, že vydržím celých šesť hodín. Ak ma vylúčia, určite budem pokračovať aspoň nesúťažne, ale hlavne si zachovám dobrú náladu," povedala Barbora Orlíková, zatiaľ čo si stierala pot z čela a dopĺňala tekutiny. Vzápätí sa už aj s priateľkami vrhla ...

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.