Blanka Godžová

Bývalé pôsobisko evidujeme na Úrad špeciálnej prokuratúry and Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt Kúpa 2017-03-30
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Os. mot. vozidlo kúpa 2014-11-28 23 000 23 000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Vkladná knižka Sporenie zo mzdy 2017-12-31 35 000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Rodinný dom Dedenie 2010-09-29
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Os. mot. vozidlo kúpa 2014-11-28 23 000 23 000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt kúpna zmluva 1999-03-05
Rodinný dom Dedenie 2010-09-29
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Os. mot. vozidlo kúpa 2012-11-28
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Úver 2015-12-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt kúpna zmluva 1999-03-05
Rodinný dom Dedenie 2010-09-29
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Os. mot. vozidlo kúpa 2014-11-28
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt kúpna zmluva 1999-03-05
Rodinný dom Dedenie 2010-09-29
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Os. mot. vozidlo leasing 2012-11-28
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt kúpna zmluva 1999-03-05
Rodinný dom Dedenie 2010-09-29
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Os. mot. vozidlo leasing 2012-11-28
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt kúpna zmluva 1999-03-05
Rodinný dom Dedenie 2010-09-29
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Os. mot. vozidlo kúpa 2006-09-26
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (57)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/32/05/2016 2016-06-10 VII/2 Gv 54/10/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/21/03/2016 2016-04-02 VII/1 Gv 4/08/1000 § 161 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/18/03/2016 2016-03-15 VII/1 Gv 188/15/1000 § 332 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/538/12/2015 2016-01-26 VII/1 Gv 46/15/1000 § 328 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/521/10/2015 2015-10-24 VII/2 Gv 114/10/1000 § 266 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/509/08/2015 (rtf, 48 KB) 2015-09-02 VII/2 Gv 248/14/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/410/06/2015 (rtf, 59 KB) 2015-06-16 VII/1 Gv 102/14/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/220/03/2015 (rtf, 59 KB) 2015-04-08 VII/2 Gv 114/10/1000 § 329 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/90/03/2015 (rtf, 60 KB) 2015-02-25 VII/1 Gv 119/14/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/449/12/2014 (rtf, 53 KB) 2014-11-14 VII/2 Gv 61/13/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/211/09/2014 (rtf, 46 KB) 2014-06-03 VII/1 Gv 23/10/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/73/11/2013 (rtf, 46 KB) 2013-11-14 VII/2 Gv 88/09/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/74/11/2013 (rtf, 45 KB) 2013-11-14 VII/2 Gv 56/09/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/53/09/2014 (rtf, 57 KB) 2013-10-22 VII/1 Gv 178/12/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/55/10/2013 (rtf, 64 KB) 2013-09-30 VII/1 Gv 140/13/1000 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/58/10/2013 (rtf, 56 KB) 2013-09-23 VII/1 Gv 15/13/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/59/10/2013 (rtf, 58 KB) 2013-09-23 VII/1 Gv 16/13/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/54/10/2013 (rtf, 63 KB) 2013-09-20 VII/1 Gv 196/12/1000 § 329 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/57/10/2013 (rtf, 59 KB) 2013-10-01 VII/1 Gv 14/13/1000 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/56/10/2013 (rtf, 54 KB) 2013-09-17 VII/1 Gv 13/13/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/44/11/2013 (rtf, 46 KB) 2013-10-22 VII/1 Gv 79/12/1000 § 332 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/42/04/2014 (rtf, 185 KB) 2013-09-20 VII/2 Gv 73/07/1000 § 329 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/40/04/2014 (rtf, 112 KB) 2013-09-03 VII/2 Gv 138/13/1000 § 329 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/39/04/2014 (rtf, 49 KB) 2013-08-27 VII/2 Gv 28/12/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/38/11/2013 (rtf, 52 KB) 2013-08-27 VII/1 Gv 82/12/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/35/08/2014 (rtf, 58 KB) 2013-09-02 VII/1 Gv 12/13/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/36/08/2014 (rtf, 62 KB) 2013-08-24 VII/1 Gv 197/12/1000 § 329 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/34/09/2014 (rtf, 51 KB) 2013-12-03 VII/2 Gv 202/12/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/33/09/2014 (rtf, 52 KB) 2013-08-27 VII/2 Gv 203/12/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/32/09/2014 (rtf, 54 KB) 2013-09-10 VII/2 Gv 207/12/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/31/11/2013 (rtf, 55 KB) 2013-08-20 VII/2 Gv 204/12/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/29/10/2013 (rtf, 58 KB) 2013-09-06 VII/2 Gv 205/12/1000 § 329 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/28/08/2013 (rtf, 66 KB) 2013-08-06 VII/2 Gv 230/09/1000 § 329 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/44/02/2013 (rtf, 63 KB) 2013-01-19 VII/1 Gv 113/10/1000 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/295/10/2018 2018-10-26 VII/1 Gv 46/16/1000 § 336 – Nepriama korupcia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/255/09/2018 2018-09-14 VII/2 Gv 91/18/1000 § 329 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/238/10/2017 2017-10-10 VII/2 Gv 77/16/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/239/10/2017 2017-10-10 VII/2 Gv 78/16/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/199/08/2017 2017-09-19 VII/2 Gv 76/16/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/198/08/2017 2017-09-06 VII/2 Gv 73/16/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/194/08/2017 2017-09-19 VII/2 Gv 72/16/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/195/08/2017 2017-08-18 VII/2 Gv 75/16/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/186/07/2017 2017-08-08 VII/2 Gv 159/15/1000 § 336 – Nepriama korupcia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/295/10/2018 (pdf, 121 KB) 2018-10-26 VII/1 Gv 46/16/1000 § 336 – Nepriama korupcia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/255/09/2018 (pdf, 94 KB) 2018-09-14 VII/2 Gv 91/18/1000 § 329 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/238/10/2017 (pdf, 99 KB) 2017-10-10 VII/2 Gv 77/16/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/239/10/2017 (pdf, 103 KB) 2017-10-10 VII/2 Gv 78/16/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/199/08/2017 (pdf, 99 KB) 2017-09-19 VII/2 Gv 76/16/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/198/08/2017 (pdf, 98 KB) 2017-09-06 VII/2 Gv 73/16/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/194/08/2017 (pdf, 103 KB) 2017-09-19 VII/2 Gv 72/16/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/195/08/2017 (pdf, 98 KB) 2017-08-18 VII/2 Gv 75/16/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/186/07/2017 (pdf, 109 KB) 2017-08-08 VII/2 Gv 159/15/1000 § 336 – Nepriama korupcia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/32/05/2016 (pdf, 90 KB) 2016-06-10 VII/2 Gv 54/10/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/21/03/2016 (pdf, 93 KB) 2016-04-02 VII/1 Gv 4/08/1000 § 161 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/18/03/2016 (pdf, 106 KB) 2016-03-15 VII/1 Gv 188/15/1000 § 332 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/538/12/2015 (pdf, 101 KB) 2016-01-26 VII/1 Gv 46/15/1000 § 328 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/521/10/2015 (pdf, 123 KB) 2015-10-24 VII/2 Gv 114/10/1000 § 266 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.