Jarmila Krajčovičová

Bývalé pôsobisko evidujeme na Krajská prokuratúra Žilina.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom dar 1998-10-08
záhrada dar 1998-10-08
záhrada vydržanie 1995-06-15
byt kúpa 1995-07-18
orná pôda dedičstvo 2014-04-08
orná pôda dedičstvo 2014-04-08
orná pôda dedičstvo 2014-04-08
trvalé travnaté porasty dedičstvo 2014-04-08
orná pôda dedičstvo 2014-04-08
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2014-04-08
orná pôda dedičstvo 2014-04-08
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
auto kúpa 2013-05-03 8000 €
peniaze úspory z platu 2017-12-31 50000 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom dar 1998-10-08
záhrada dar 1998-10-08
záhrada vydržanie 1995-06-15
byt kúpa 1995-07-18
orná pôda dedičstvo 2014-04-08
orná pôda dedičstvo 2014-04-08
orná pôda dedičstvo 2014-04-08
trvalé travnaté porasty dedičstvo 2014-04-08
orná pôda dedičstvo 2014-04-08
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2014-04-08
orná pôda dedičstvo 2014-04-08
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
auto kúpa 2013-05-03 8000 €
peniaze úspory z platu 2016-12-31 40000 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom dar 1998-10-08
záhrada dar 1998-10-08
záhrada vydržanie 1995-06-15
byt kúpa 1995-07-18
orná pôda dedičstvo 2014-04-08
orná pôda dedičstvo 2014-04-08
orná pôda dedičstvo 2014-04-08
trvalé travnaté porasty dedičstvo 2014-04-08
orná pôda dedičstvo 2014-04-08
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2014-04-08
orná pôda dedičstvo 2014-04-08
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
auto kúpa 2013-05-03
peniaze úspory z platu 2015-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom dar 1998-10-08
záhrada dar 1998-10-08
záhrada vydržanie 1995-06-15
byt kúpa 1995-07-18
orná pôda dedičstvo 2014-04-08
orná pôda dedičstvo 2014-04-08
orná pôda dedičstvo 2014-04-08
trvalé travnaté porasty dedičstvo 2014-04-08
orná pôda dedičstvo 2014-04-08
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2014-04-08
orná pôda dedičstvo 2014-04-08
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
auto kúpa 2013-05-03
peniaze úspory z platu 2014-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom dar 1998-10-08
záhrada dar 1998-10-08
záhrada vydržanie 1995-06-15
byt kúpa 1995-07-18
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
auto kúpa 2013-05-03
peniaze úspory z platu 2013-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom dar 1998-10-08
záhrada dar 1998-10-08
záhrada vydržanie 1995-06-15
byt kúpa 1995-07-18
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
auto kúpa 1999-03-08
peniaze úspory z platu 2012-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom dar 1998-10-08
záhrada dar 1998-10-08
záhrada vydržanie 1995-06-15
byt kúpa 1995-07-18
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
auto kúpa 1999-03-08
peniaze úspory z platu 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.