Anita Filová

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Bratislava II.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bratislava II
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt č. 2 Výstavba 30.11.2006
Byt č. 1 Dedenie 09.12.2013
Pozemok - zast. plochy Dedenie 09.12.2013
Pozemok - záhrady Dedenie 09.12.2013
Pozemok - orná pôda Kúpna zmluva 07.01.2015
Pozemok Kúpna zmluva 07.01.2015
Pozemok Kúpna zmluva 07.01.2015
Pozemok Kúpna zmluva 07.01.2015
Stavba/rodinný dom Kúpna zmluva 09.03.2015
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypotéka 14.01.2015
Stavebný úver - medziúver 18.11.2014
Úver 15.01.2004
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bratislava II
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt č. 2 Výstavba 30.11.2006
Byt č. 1 Dedenie 09.12.2013
Pozemok - zast. plochy Dedenie 09.12.2013
Pozemok - záhrady Dedenie 09.12.2013
Pozemok - orná pôda Kúpna zmluva 07.01.2015
Pozemok Kúpna zmluva 07.01.2015
Pozemok Kúpna zmluva 07.01.2015
Pozemok Kúpna zmluva 07.01.2015
Stavba/rodinný dom Kúpna zmluva 09.03.2015
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypotéka 14.01.2015
Stavebný úver 18.11.2014
Úver 15.01.2004
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bratislava II
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt č. 2 Výstavba 30.11.2006
Byt č. 1 Dedenie 09.12.2013
Pozemok - zast. plochy Dedenie 09.12.2013
Pozemok - záhrady Dedenie 09.12.2013
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bratislava II
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt č. 2 Výstavba 30.11.2006
Byt č. 1 Dedenie 09.12.2013
Pozemok - zast. plochy Dedenie 09.12.2013
Pozemok - záhrady Dedenie 09.12.2013
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.