Boris Spitzer

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemky dedenie 1993
byt kúpa 1996
garáž zmluva o výstavbe 2002
pozemok kúpa 2014
byt dedenie 2016
pozemky dedenie 2016
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze na účtoch úspory postupne 42682 42682
peniaze v hotovosti úspory postupne 6900 6900
osobné motorové vozidlo kúpa 2012 12200 12200
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemky dedenie 1993
byt kúpa (prevod vlastníctva) 1996
garáž zmluva o výstavbe 2002
pozemok kúpa 2014
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze na účtoch v banke úspory postupne
peniaze v hotovosti úspory postupne
osobné motorové vozidlo kúpa 2012
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemky dedenie 1993
byt kúpa (prevod vlastníctva) 1996
garáž zmluva o výstavbe 2002
pozemok kúpa 2014
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze na účtoch v banke úspory postupne
peniaze v hotovosti úspory postupne
osobné motorové vozidlo kúpa 2012
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemky dedenie 1993
byt kúpa (prevod vlastníctva) 1996
garáž zmluva o výstavbe 2002
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze na účtoch v banke úspory postupne
peniaze v hotovosti úspory postupne
osobné motorové vozidlo kúpa 2012
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemky dedenie 1993
byt kúpa (prevod vlastníctva) 1996
garáž zmluva o výstavbe 2002
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze na účtoch v banke úspory postupne
peniaze v hotovosti úspory postupne
osobné motorové vozidlo kúpa 2012
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemky dedenie 1993
byt kúpa (prevod vlastníctva) 1996
garáž zmluva o výstavbe 2002
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze na účtoch v banke úspory postupne
peniaze v hotovosti úspory postupne
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.