Martin ľupták

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky and Okresná prokuratúra Lučenec.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2003-01-02
zastavané plochy a nádvori Kúpna zmluva 2003-01-02
zastavané plochy a nádvori Kúpna zmluva 2003-01-02
zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2003-01-02
zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2003-01-02
Rodinný dom Kúpna zmluva 2003-01-02
Gáráž Kúpna zmluva 2003-01-02
Hospodárska budova Kúpna zmluva 2003-01-02
zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2006-07-28
zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2006-07-28
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 2006-07-28
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 2006-07-28
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 2006-07-28
rodinný dom Kúpna zmluva 2006-07-28
záhrady Kúpna zmluva 2009-07-09
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
majetkový podiel v Ivimed s.r.o. Kúpna zmluva 2010-08-08 10000 64464
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
majetkovy podiel v Limap s.r.o. 2010-08-19 5000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2012-09-14
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2003-01-02
zastavané plochy a nádvori Kúpna zmluva 2003-01-02
zastavané plochy a nádvori Kúpna zmluva 2003-01-02
zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2003-01-02
zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2003-01-02
Rodinný dom Kúpna zmluva 2003-01-02
Gáráž Kúpna zmluva 2003-01-02
Hospodárska budova Kúpna zmluva 2003-01-02
zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2006-07-28
zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2006-07-28
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 2006-07-28
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 2006-07-28
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 2006-07-28
rodinný dom Kúpna zmluva 2006-07-28
záhrady Kúpna zmluva 2009-07-09
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
majetkový podiel v Ivimed s.r.o. Kúpna zmluva 2010-08-08
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
majetkovy podiel v Limap s.r.o. 2010-08-19
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2012-09-14
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2003-01-02
zastavané plochy a nádvori Kúpna zmluva 2003-01-02
zastavané plochy a nádvori Kúpna zmluva 2003-01-02
zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2003-01-02
zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2003-01-02
Rodinný dom Kúpna zmluva 2003-01-02
Gáráž Kúpna zmluva 2003-01-02
Hospodárska budova Kúpna zmluva 2003-01-02
zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2006-07-28
zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2006-07-28
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 2006-07-28
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 2006-07-28
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 2006-07-28
rodinný dom Kúpna zmluva 2006-07-28
záhrady Kúpna zmluva 2009-07-09
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
majetkový podiel v Ivimed s.r.o. Kúpna zmluva 2010-08-08
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
majetkovy podiel v Limap s.r.o. 2010-08-19
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2003-01-02
zastavané plochy a nádvori Kúpna zmluva 2003-01-02
zastavané plochy a nádvori Kúpna zmluva 2003-01-02
zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2003-01-02
zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2003-01-02
Rodinný dom Kúpna zmluva 2003-01-02
Gáráž Kúpna zmluva 2003-01-02
Hospodárska budova Kúpna zmluva 2003-01-02
zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2006-07-28
zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2006-07-28
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 2006-07-28
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 2006-07-28
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 2006-07-28
rodinný dom Kúpna zmluva 2006-07-28
záhrady Kúpna zmluva 2009-07-09
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Peniaze úver na bývanie 2011-07-13
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
majetkový podiel v Ivimed s.r.o. Kúpna zmluva 2010-08-08
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
majetkovy podiel v Limap s.r.o. 2010-08-19
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2003-01-02
zastavané plochy a nádvori Kúpna zmluva 2003-01-02
zastavané plochy a nádvori Kúpna zmluva 2003-01-02
zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2003-01-02
zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2003-01-02
Rodinný dom Kúpna zmluva 2003-01-02
Gáráž Kúpna zmluva 2003-01-02
Hospodárska budova Kúpna zmluva 2003-01-02
zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2006-07-28
zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2006-07-28
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 2006-07-28
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 2006-07-28
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 2006-07-28
rodinný dom Kúpna zmluva 2006-07-28
záhrady Kúpna zmluva 2009-07-09
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Peniaze úver na bývanie 2011-07-13
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
majetkový podiel v Ivimed s.r.o. Kúpna zmluva 2010-08-08
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
majetkovy podiel v Limap s.r.o. 2010-08-19
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2003-01-02
zastavané plochy a nádvori Kúpna zmluva 2003-01-02
zastavané plochy a nádvori Kúpna zmluva 2003-01-02
zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2003-01-02
zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2003-01-02
Rodinný dom Kúpna zmluva 2003-01-02
Gáráž Kúpna zmluva 2003-01-02
Hospodárska budova Kúpna zmluva 2003-01-02
zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2006-07-28
zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2006-07-28
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 2006-07-28
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 2006-07-28
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 2006-07-28
rodinný dom Kúpna zmluva 2006-07-28
záhrady Kúpna zmluva 2009-07-09
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Peniaze úver na bývanie 2011-07-13
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
majetkový podiel v Ivimed s.r.o. Kúpna zmluva 2010-08-08
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
majetkovy podiel v Limap s.r.o. 2010-08-19
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.