Ivan Mikula

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Bratislava II.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bratislava II
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Rodinný dom kúpna zmluva 22.09.2011
Byt kúpna zmluva 10.12.1999
Záhrada s chatkou kúpna zmluva 13.10.1988
Záhrada kúpna zmluva 23.09.2003
Garáž kúpna zmluva 17.06.1998
Garáž kúpna zmluva 19.01.2004
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bratislava II
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Rodinný dom kúpna zmluva 22.09.2011
Byt kúpna zmluva 10.12.1999
Záhrada s chatkou kúpna zmluva 13.10.1988
Záhrada kúpna zmluva 23.09.2003
Garáž kúpna zmluva 17.06.1998
Garáž kúpna zmluva 19.01.2004
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
0
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
0
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
0
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bratislava II
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Rodinný dom kúpna zmluva 22.09.2011
Byt kúpna zmluva 10.12.1999
Záhrada s chatkou kúpna zmluva 13.10.1988
Záhrada kúpna zmluva 23.09.2003
Garáž kúpna zmluva 17.06.1998
Garáž kúpna zmluva 19.01.2004
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
0
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
0
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
0
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bratislava II
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Rodinný dom kúpna zmluva 22.09.2011
Byt kúpna zmluva 10.12.1999
Záhrada s chatkou kúpna zmluva 13.10.1988
Záhrada kúpna zmluva 23.09.2003
Garáž kúpna zmluva 17.06.1998
Garáž kúpna zmluva 19.01.2004
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
0
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
0
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
0
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bratislava II
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Rodinný dom kúpna zmluva 22.09.2011
Byt kúpna zmluva 10.12.1999
Záhrada s chatkou kúpna zmluva 13.10.1988
Záhrada kúpna zmluva 23.09.2003
Garáž kúpna zmluva 17.06.1998
Garáž kúpna zmluva 19.01.2004
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
0
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
0
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
0
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bratislava II
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Rodinný dom kúpna zmluva 22.09.2011
Byt kúpna zmluva 10.12.1999
Záhrada s chatkou kúpna zmluva 13.10.1988
Záhrada kúpna zmluva 23.09.2003
Garáž kúpna zmluva 17.06.1998
Garáž kúpna zmluva 19.01.2004
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
0
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
0
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
0
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.