Darina švábyová

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2000-01-20
byt darovanie 2009-09-07
vinica darovanie 2009-09-07
auto kúpa 1998-07-01
ostatné pochy dedenie 2015-08-13
ostatné plochy dedenie 2015-08-13
ostatné plochy dedenie 2015-08-13
ostatné plochy dedenie 2015-08-13
ostatné plochy dedenie 2015-08-13
ostatné plochy dedenie 2015-08-13
ostatné plochy dedenie 2015-08-13
ostatné plochy dedenie 2015-08-13
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 17 628
peniaze úspory z platu 11 000
peniaze úspory z platu 2009-12-16 3 580
peniaze úspory z platu 2010-04-01 5 000
peniaze podielový fond 27 711
peniaze program sporenia 2013-10-28 8 339
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2000-01-20
byt darovanie 2009-09-07
vinica darovanie 2009-09-07
auto kúpa 1998-07-01
ostatné pochy dedenie 2015-08-13
ostatné plochy dedenie 2015-08-13
ostatné plochy dedenie 2015-08-13
ostatné plochy dedenie 2015-08-13
ostatné plochy dedenie 2015-08-13
ostatné plochy dedenie 2015-08-13
ostatné plochy dedenie 2015-08-13
ostatné plochy dedenie 2015-08-13
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu
peniaze úspory z platu
peniaze úspory z platu 2009-12-16
peniaze úspory z platu 2010-04-01
peniaze podielový fond
peniaze program sporenia 2013-10-28
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2000-01-20
byt darovanie 2009-09-07
vinica darovanie 2009-09-07
auto kúpa 1998-07-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu
peniaze úspory z platu
peniaze úspory z platu 2009-12-16
peniaze úspory z platu 2010-04-01
peniaze podielový fond
peniaze program sporenia 2013-10-28
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2000-01-20
byt darovanie 2009-09-07
vinica darovanie 2009-09-07
auto kúpa 1998-07-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu
peniaze úspory z platu
peniaze úspory z platu 2009-12-16
peniaze úspory z platu 2010-04-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2000-01-20
byt darovanie 2009-09-07
vinica darovanie 2009-09-07
auto kúpa 1998-07-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu
peniaze úspory z platu
peniaze úspory z platu 2009-12-16
peniaze úspory z platu 2010-04-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2000-01-20
byt darovanie 2009-09-07
vinica darovanie 2009-09-07
auto kúpa 1998-07-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu
peniaze úspory z platu
peniaze úspory z platu 2009-12-16
peniaze úspory z platu 2010-04-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.