Robert Niňaj

Bývalé pôsobisko evidujeme na Krajská prokuratúra Bratislava.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 1999-12-07
byt dedičstvo + darovanie v 1/2, kúpa v 1/2 2014-06-13
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
motorové vozidlo kúpa 2009-07-31 13 000 Eur
motorové vozidlo kúpa 2016-07-12 7 500 Eur
zariadenie bytu, stavebné sporenie, úspory na účte kúpa a sporenie z platu 2016-12-31 92 000 EU
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
0
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
0
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
0
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 1999-12-07
byt dedičstvo + darovanie v 1/2, kúpa v 1/2 2014-06-13
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorové vozidlo kúpa 2009-07-31
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
stavebné sporenie, zariadenie bytu, úspory na účte, 2015-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 1999-12-07
byt dedičstvo, darovanie 2014-06-13
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorové vozidlo kúpa 2009-07-31
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
investičný fond zmluva 2008
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
stavebné sporenie, životné investičné sporenie, zariadenie bytu, úspory 2014-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 1999-12-07
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorové vozidlo kúpa 2009-07-31
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
investičný fond zmluva 2008
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
stavebné sporenie, životné investičné sporenie, zariadenie bytu, úspory 2013-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 1999-12-07
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorové vozidlo kúpa 2009-07-31
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
investičný fond zmluva 2008
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
stavebné sporenie, životné investičné sporenie, zariadenie bytu, úspory 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 1999-12-07
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorové vozidlo kúpa 2009-07-31
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
investičný fond zmluva 2008
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
stavebné sporenie, životné investičné sporenie, zariadenie bytu, úspory 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.