Tatiana šašková

Bývalé pôsobisko evidujeme na Krajská prokuratúra Trenčín.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom kúpna zmluva 17.02.1992
pozemok kúpna zmluva 17.02.1992
pozemok kúpna zmluva 17.02.1992
byt kúpna zmluva 24.05.1999
podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu kúpna zmluva 24.05.1999
pozemok kúpna zmluva 24.05.1999
garáž kúpna zmluva 16.08.2007
pozemok kúpna zmluva 16.08.2007
pozemok kúpna zmluva 16.08.2007
pozemok kúpna zmluva 16.08.2007
pozemok kúpna zmluva 16.08.2007
pozemok kúpna zmluva 16.08.2007
pozemok kúpna zmluva 16.08.2007
pozemok kúpna zmluva 16.08.2007
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobný automobil kúpna zmluva 30.04.2009
úspory úspory z platov 31.12.2015
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom kúpna zmluva 17.02.1992
pozemok kúpna zmluva 17.02.1992
pozemok kúpna zmluva 17.02.1992
byt kúpna zmluva 24.05.1999
podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu kúpna zmluva 24.05.1999
pozemok kúpna zmluva 24.05.1999
garáž kúpna zmluva 16.08.2007
pozemok kúpna zmluva 16.08.2007
pozemok kúpna zmluva 16.08.2007
pozemok kúpna zmluva 16.08.2007
pozemok kúpna zmluva 16.08.2007
pozemok kúpna zmluva 16.08.2007
pozemok kúpna zmluva 16.08.2007
pozemok kúpna zmluva 16.08.2007
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobný automobil kúpna zmluva 30.04.2009
úspory úspory z platov 31.12.2014
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom kúpna zmluva 17.02.1992
pozemok kúpna zmluva 17.02.1992
pozemok kúpna zmluva 17.02.1992
byt kúpna zmluva 24.05.1999
podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu kúpna zmluva 24.05.1999
pozemok kúpna zmluva 24.05.1999
garáž kúpna zmluva 16.08.2007
pozemok kúpna zmluva 16.08.2007
pozemok kúpna zmluva 16.08.2007
pozemok kúpna zmluva 16.08.2007
pozemok kúpna zmluva 16.08.2007
pozemok kúpna zmluva 16.08.2007
pozemok kúpna zmluva 16.08.2007
pozemok kúpna zmluva 16.08.2007
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobný automobil kúpna zmluva 30.04.2009
úspory úspory z platov 31.12.2013
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom kúpna zmluva 17.02.1992
pozemok kúpna zmluva 17.02.1992
pozemok kúpna zmluva 17.02.1992
byt kúpna zmluva 24.05.1999
podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu kúpna zmluva 24.05.1999
pozemok kúpna zmluva 24.05.1999
garáž kúpna zmluva 16.08.2007
pozemok kúpna zmluva 16.08.2007
pozemok kúpna zmluva 16.08.2007
pozemok kúpna zmluva 16.08.2007
pozemok kúpna zmluva 16.08.2007
pozemok kúpna zmluva 16.08.2007
pozemok kúpna zmluva 16.08.2007
pozemok kúpna zmluva 16.08.2007
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobný automobil kúpna zmluva 30.04.2009
úspory úspory z platov 31.12.2012
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom kúpna zmluva 17.02.1992
pozemok kúpna zmluva 17.02.1992
pozemok kúpna zmluva 17.02.1992
byt kúpna zmluva 24.05.1999
podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu kúpna zmluva 24.05.1999
pozemok kúpna zmluva 24.05.1999
garáž kúpna zmluva 16.08.2007
pozemok kúpna zmluva 16.08.2007
pozemok kúpna zmluva 16.08.2007
pozemok kúpna zmluva 16.08.2007
pozemok kúpna zmluva 16.08.2007
pozemok kúpna zmluva 16.08.2007
pozemok kúpna zmluva 16.08.2007
pozemok kúpna zmluva 16.08.2007
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobný automobil kúpna zmluva 30.04.2009
úspory úspory z platov 31.12.2011
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.