Vojtech Ernest

Bývalé pôsobisko evidujeme na Krajská prokuratúra Nitra.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rekreačná chata dedičstvo 2008-10-02
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobný automobil kúpa 2008-03-11
peniaze úspora 2014-12-31
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rekreačná chata dedičstvo 2008-10-02
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobný automobil kúpa 2008-03-11
peniaze úspora 2014-12-31
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rekreačná chata dedičstvo 2008-10-02
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobný automobil kúpa 2008-03-11
peniaze úspora 2013-12-31
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rekreačná chata dedičstvo 2008-10-02
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobný automobil kúpa 2008-03-11
peniaze úspora 2012-12-31
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rekreačná chata dedičstvo 2008-10-02
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
automobil osobný kúpa 2008-03-11
peniaze úspora 2011-12-31
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.