Lubomir Kuchar

Bývalé pôsobisko evidujeme na Krajská prokuratúra Prešov.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
garáž dohoda o zriadení práva osobného užívania pozemku 09.10.1986
byt kúpna zmluva 05.09.1999
chata kúpna zmluva 29.09.2003
obchodno-prevádzkova budova kúpna zmluva 29.06.2000
orná pôda kúpna zmluva 22.12.2003
apartmánovi dom kúpna zmluva 17.10.2007
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobný účet zriadenie č.u.6716283007/1111
osobý účet zriadenie 3340022218/3100
osobné motorové vozidlo SAAB 9-5 kúpna zmluva 28.10.2010
osobý účet sporenie 12.02.1979
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Kuchár advokátska kancel.s.r.o. jediný spoločník s.r.o. 27.11.2004
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Apres spol.s r.o. 26.10.2010
Cala s.r.o 23.11.2011
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
  • Obžalovaný Surový na súd neprišiel · SME
    Pojednávanie s mužmi obžalovanými z vraždy Jána Kromku a pokusu o vraždu Jozefa Holuba znova odročili. Neprišiel jeden z obžalovaných – Slavomír Surový. Zásielku o predvolaní neprevzal, jeho advokát sa mu vraj nevedel dovolať. Nám sa to podarilo hneď na p

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.