Jozef Gemer

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Veľký Krtíš.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Veľký Krtíš
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
lesné pozemky dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
lesné pozemky dedenie 2005-01-05
lesné pozemky dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
ostatné plochy dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
zast. plochy a nádvoria dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
vinice dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
vinice dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
vinice dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
vinice dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
lesné pozemky dedenie 2005-01-05
zast. plochy a nádvoria dedenie 2004-05-04
vinice dedenie 2004-05-04
vinice dedenie 2004-05-04
záhrady dedenie 2004-05-04
záhrady dedenie 2004-05-04
TTP dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
TTP dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
TTP dedenie 2004-05-04
TTP dedenie 2004-05-04
TTP dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
TTP dedenie 2004-05-04
TTP dedenie 2004-05-04
TTP dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
zast. plochy a nádvoria dedenie 1992-12-16
zast. plochy a nádvoria dedenie 1992-12-16
záhrady dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
TTP dedenie 1992-12-16
TTP dedenie 1992-12-16
TTP dedenie 1992-12-16
TTP dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
rodinný dom dedenie 1992-12-16
stodola dedenie 1992-12-16
hospodárska budova dedenie 1992-12-16
TTP notárske osvedčenie, kúpa, dohoda o vyporiadaní BSM 1992-03-31
vinice
ostatné plochy
ostatné plochy
TTP
zast. plochy a nádvoria
vinice
vinice
TTP
TTP
orná pôda
pivničný domček
orná pôda dedenie 1992-12-16
ostatné plochy dedenie 1992-12-16
TTP dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
TTP dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
ostatné plochy dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
ostatné plochy dedenie 1992-12-16
vinice dedenie 2003-05-26
orná pôda dedenie 2003-05-26
orná pôda dedenie 2003-05-26
orná pôda dedenie 2003-05-26
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
TTP dedenie 1992-12-16
zast. plochy a nádvoria dedenie 1992-12-16
záhrady dedenie 1992-12-16
zast. plochy a nádvoria dedenie 2004-05-04
zast. plochy a nádvoria dedenie 2004-05-04
zast. plochy a nádvoria dedenie 2004-05-04
zast. plochy a nádvoria dedenie 2004-05-04
záhrady dedenie 1992-12-16
záhrady dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
bytový dom, byt č.25 kúpa, rekonštrukcia 1998-05-29
podiel na spol. častiach domu 1998-05-29
zast. plochy a nádvoria kúpa 1998-05-29
zast. plochy a nádvoria kúpa 1999-03-16
garáž kúpa 1999-03-16
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné auto kúpa 2013-05-02
peniaze úspory z platu 2013-09-24
peniaze úspory z platu 2012-02-20
peniaze úspory z platu 2009-01-05
peniaze úspory z platu 2012-03-14
peniaze úspory z platu 2012-06-19
peniaze úspory z platu 2012-11-19
peniaze úspory z platu 2014-05-14
peniaze úspory z platu 2014-06-18
peniaze úspory z platu 2014-09-19
peniaze úspory z platu 2014-12-09
peniaze úspory z platu 2014-12-10
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze na účte 2013-05-06
peniaze na účte 2013-09-04
peniaze na účte 2006-09-11
podielový fond SLSP 2007-10-24
podielový fond VÚB 2006-03-30
peniaze na účte 2012-08-01
peniaze na účte 2013-12-17
peniaze na účte 2014-02-03
peniaze na účte 2014-06-11
peniaze na účte 2014-11-12
peniaze na účte 2014-12-09
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Veľký Krtíš
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
lesné pozemky dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
lesné pozemky dedenie 2005-01-05
lesné pozemky dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
ostatné plochy dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
zast. plochy a nádvoria dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
vinice dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
vinice dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
vinice dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
vinice dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
lesné pozemky dedenie 2005-01-05
zast. plochy a nádvoria dedenie 2004-05-04
vinice dedenie 2004-05-04
vinice dedenie 2004-05-04
záhrady dedenie 2004-05-04
záhrady dedenie 2004-05-04
TTP dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
TTP dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
TTP dedenie 2004-05-04
TTP dedenie 2004-05-04
TTP dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
TTP dedenie 2004-05-04
TTP dedenie 2004-05-04
TTP dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
zast. plochy a nádvoria dedenie 1992-12-16
zast. plochy a nádvoria dedenie 1992-12-16
záhrady dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
TTP dedenie 1992-12-16
TTP dedenie 1992-12-16
TTP dedenie 1992-12-16
TTP dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
rodinný dom dedenie 1992-12-16
stodola dedenie 1992-12-16
hospodárska budova dedenie 1992-12-16
TTP notárske osvedčenie, kúpa, dohoda o vyporiadaní BSM 1992-03-31
vinice
ostatné plochy
ostatné plochy
TTP
zast. plochy a nádvoria
vinice
vinice
TTP
TTP
orná pôda
pivničný domček
orná pôda dedenie 1992-12-16
ostatné plochy dedenie 1992-12-16
TTP dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
TTP dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
ostatné plochy dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
ostatné plochy dedenie 1992-12-16
vinice dedenie 2003-05-26
orná pôda dedenie 2003-05-26
orná pôda dedenie 2003-05-26
orná pôda dedenie 2003-05-26
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
TTP dedenie 1992-12-16
zast. plochy a nádvoria dedenie 1992-12-16
záhrady dedenie 1992-12-16
zast. plochy a nádvoria dedenie 2004-05-04
zast. plochy a nádvoria dedenie 2004-05-04
zast. plochy a nádvoria dedenie 2004-05-04
zast. plochy a nádvoria dedenie 2004-05-04
záhrady dedenie 1992-12-16
záhrady dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
bytový dom, byt č.25 kúpa, rekonštrukcia 1998-05-29
podiel na spol. častiach domu 1998-05-29
zast. plochy a nádvoria kúpa 1998-05-29
zast. plochy a nádvoria kúpa 1999-03-16
garáž kúpa 1999-03-16
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné auto kúpa 2013-05-02
peniaze úspory z platu 2010-12-10
peniaze úspory z platu 2013-09-24
peniaze úspory z platu 2012-02-20
peniaze úspory z platu 2009-01-05
peniaze úspory z platu 2012-03-14
peniaze úspory z platu 2012-05-14
peniaze úspory z platu 2012-06-19
peniaze úspory z platu 2012-09-19
peniaze úspory z platu 2012-11-19
peniaze úspory z platu 2012-12-06
peniaze úspory z platu 2012-12-18
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze na účte 2013-05-06
peniaze na účte 2013-09-04
peniaze na účte 2010-12-22
peniaze na účte 2006-09-11
podielový fond SLSP 2007-10-24
podielový fond VÚB 2006-03-30
peniaze na účte 2012-08-01
peniaze na účte 2013-12-17
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Veľký Krtíš
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
lesné pozemky dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
lesné pozemky dedenie 2005-01-05
lesné pozemky dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
ostatné plochy dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
zast. plochy a nádvoria dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
vinice dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
vinice dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
vinice dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
vinice dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
lesné pozemky dedenie 2005-01-05
zast. plochy a nádvoria dedenie 2004-05-04
vinice dedenie 2004-05-04
vinice dedenie 2004-05-04
záhrady dedenie 2004-05-04
záhrady dedenie 2004-05-04
TTP dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
TTP dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
TTP dedenie 2004-05-04
TTP dedenie 2004-05-04
TTP dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
TTP dedenie 2004-05-04
TTP dedenie 2004-05-04
TTP dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
zast. plochy a nádvoria dedenie 1992-12-16
zast. plochy a nádvoria dedenie 1992-12-16
záhrady dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
TTP dedenie 1992-12-16
TTP dedenie 1992-12-16
TTP dedenie 1992-12-16
TTP dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
rodinný dom dedenie 1992-12-16
stodola dedenie 1992-12-16
hospodárska budova dedenie 1992-12-16
TTP notárske osvedčenie, kúpa, dohoda o vyporiadaní BSM 1992-03-31
vinice
ostatné plochy
ostatné plochy
TTP
zast. plochy a nádvoria
vinice
vinice
TTP
TTP
orná pôda
pivničný domček
orná pôda dedenie 1992-12-16
ostatné plochy dedenie 1992-12-16
TTP dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
TTP dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
ostatné plochy dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
ostatné plochy dedenie 1992-12-16
vinice dedenie 2003-05-26
orná pôda dedenie 2003-05-26
orná pôda dedenie 2003-05-26
orná pôda dedenie 2003-05-26
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
TTP dedenie 1992-12-16
zast. plochy a nádvoria dedenie 1992-12-16
záhrady dedenie 1992-12-16
zast. plochy a nádvoria dedenie 2004-05-04
zast. plochy a nádvoria dedenie 2004-05-04
zast. plochy a nádvoria dedenie 2004-05-04
zast. plochy a nádvoria dedenie 2004-05-04
záhrady dedenie 1992-12-16
záhrady dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
bytový dom, byt č.25 kúpa, rekonštrukcia 1998-05-29
podiel na spol. častiach domu 1998-05-29
zast. plochy a nádvoria kúpa 1998-05-29
zast. plochy a nádvoria kúpa 1999-03-16
garáž kúpa 1999-03-16
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné auto kúpa 2007-05-07
peniaze úspory z platu 2010-12-10
peniaze úspory z platu 2010-09-24
peniaze úspory z platu 2012-02-20
peniaze úspory z platu 2009-01-05
peniaze úspory z platu 2012-03-14
peniaze úspory z platu 2012-05-14
peniaze úspory z platu 2012-06-19
peniaze úspory z platu 2012-08-03
peniaze úspory z platu 2012-09-19
peniaze úspory z platu 2012-11-19
peniaze úspory z platu 2012-12-06
peniaze úspory z platu 2012-12-18
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze na účte 2011-05-05
peniaze na účte 2009-08-17
peniaze na účte 2010-12-22
peniaze na účte 2006-09-11
podielový fond SLSP 2007-10-24
podielový fond VÚB 2006-03-30
peniaze na účte 2012-08-01
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Veľký Krtíš
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
lesné pozemky dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
lesné pozemky dedenie 2005-01-05
lesné pozemky dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
ostatné plochy dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
zast. plochy a nádvoria dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
vinice dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
vinice dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
vinice dedenie 2005-01-05
TTP dedenie 2005-01-05
vinice dedenie 2005-01-05
orná pôda dedenie 2005-01-05
lesné pozemky dedenie 2005-01-05
zast. plochy a nádvoria dedenie 2004-05-04
vinice dedenie 2004-05-04
vinice dedenie 2004-05-04
záhrady dedenie 2004-05-04
záhrady dedenie 2004-05-04
TTP dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
TTP dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
TTP dedenie 2004-05-04
TTP dedenie 2004-05-04
TTP dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
TTP dedenie 2004-05-04
TTP dedenie 2004-05-04
TTP dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
orná pôda dedenie 2004-05-04
zast. plochy a nádvoria dedenie 1992-12-16
zast. plochy a nádvoria dedenie 1992-12-16
záhrady dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
TTP dedenie 1992-12-16
TTP dedenie 1992-12-16
TTP dedenie 1992-12-16
TTP dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
rodinný dom dedenie 1992-12-16
stodola dedenie 1992-12-16
hospodárska budova dedenie 1992-12-16
TTP notárske osvedčenie, kúpa, dohoda o vyporiadaní BSM 1992-03-31
vinice
ostatné plochy
ostatné plochy
TTP
zast. plochy a nádvoria
vinice
vinice
TTP
TTP
orná pôda
pivničný domček
orná pôda dedenie 1992-12-16
ostatné plochy dedenie 1992-12-16
TTP dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
TTP dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
ostatné plochy dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
ostatné plochy dedenie 1992-12-16
vinice dedenie 2003-05-26
orná pôda dedenie 2003-05-26
orná pôda dedenie 2003-05-26
orná pôda dedenie 2003-05-26
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
TTP dedenie 1992-12-16
zast. plochy a nádvoria dedenie 1992-12-16
záhrady dedenie 1992-12-16
zast. plochy a nádvoria dedenie 2004-05-04
zast. plochy a nádvoria dedenie 2004-05-04
zast. plochy a nádvoria dedenie 2004-05-04
zast. plochy a nádvoria dedenie 2004-05-04
záhrady dedenie 1992-12-16
záhrady dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
orná pôda dedenie 1992-12-16
bytový dom, byt č.25 kúpa, rekonštrukcia 1998-05-29
podiel na spol. častiach domu 1998-05-29
zast. plochy a nádvoria kúpa 1998-05-29
zast. plochy a nádvoria kúpa 1999-03-16
garáž kúpa 1999-03-16
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné auto kúpa 2007-05-07
peniaze úspory z platu 2009-07-30
peniaze úspory z platu 2009-05-12
peniaze úspory z platu 2009-06-19
peniaze úspory z platu 2010-12-10
peniaze úspory z platu 2010-09-24
peniaze úspory z platu 2009-12-18
peniaze úspory z platu 2010-12-03
peniaze úspory z platu 2010-02-19
peniaze úspory z platu 2010-12-21
peniaze úspory z platu 2010-02-19
peniaze úspory z platu 2011-10-07
peniaze úspory z platu 2009-03-20
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze na účte 2008-01-30
peniaze na účte 2011-12-19
peniaze na účte 2012-10-28
peniaze na účte 2011-05-05
peniaze na účte 2009-08-17
peniaze na účte 2010-12-22
peniaze na účte 2006-09-11
podielový fond SLSP 2007-10-24
podielový fond VÚB 2006-03-30
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (11)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/71/10/2014 (rtf, 48 KB) 2014-09-17 Pv 57/14/6610 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/36/05/2014 (rtf, 50 KB) 2014-05-22 Pv 617/12/6610 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/30/05/2014 (rtf, 47 KB) 2014-04-22 Pv 56/13/6610 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/20/03/2014 (rtf, 49 KB) 2014-03-21 Pv 465/12/6610 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/83/12/2013 (rtf, 49 KB) 2013-11-16 Pv 71/09/6610 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/39/06/2013 (rtf, 46 KB) 2013-05-21 Pv 197/12/6610 Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/22/03/2013 (rtf, 49 KB) 2013-03-15 Pv 56/13/6610 § 310 – Pytliactvo Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/10/02/2013 (rtf, 54 KB) 2013-02-01 Pv 617/12/6610 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/81/12/2012 (rtf, 49 KB) 2012-11-27 Pv 465/12/6610 § 222 – Úverový podvod Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/19/04/2012 (rtf, 208 KB) 2012-04-14 Pv 197/12/6610 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/5/03/2012 (rtf, 214 KB) 2012-02-21 Pv 728/11/6610 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.