Jozef Gemer

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Veľký Krtíš.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Veľký Krtíš
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
lesné pozemky dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
lesné pozemky dedenie 05.01.2005
lesné pozemky dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
ostatné plochy dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
zast. plochy a nádvoria dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
vinice dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
vinice dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
vinice dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
vinice dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
lesné pozemky dedenie 05.01.2005
zast. plochy a nádvoria dedenie 04.05.2004
vinice dedenie 04.05.2004
vinice dedenie 04.05.2004
záhrady dedenie 04.05.2004
záhrady dedenie 04.05.2004
TTP dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
TTP dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
TTP dedenie 04.05.2004
TTP dedenie 04.05.2004
TTP dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
TTP dedenie 04.05.2004
TTP dedenie 04.05.2004
TTP dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
zast. plochy a nádvoria dedenie 16.12.1992
zast. plochy a nádvoria dedenie 16.12.1992
záhrady dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
TTP dedenie 16.12.1992
TTP dedenie 16.12.1992
TTP dedenie 16.12.1992
TTP dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
rodinný dom dedenie 16.12.1992
stodola dedenie 16.12.1992
hospodárska budova dedenie 16.12.1992
TTP notárske osvedčenie, kúpa, dohoda o vyporiadaní BSM 31.03.1992
vinice
ostatné plochy
ostatné plochy
TTP
zast. plochy a nádvoria
vinice
vinice
TTP
TTP
orná pôda
pivničný domček
orná pôda dedenie 16.12.1992
ostatné plochy dedenie 16.12.1992
TTP dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
TTP dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
ostatné plochy dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
ostatné plochy dedenie 16.12.1992
vinice dedenie 26.05.2003
orná pôda dedenie 26.05.2003
orná pôda dedenie 26.05.2003
orná pôda dedenie 26.05.2003
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
TTP dedenie 16.12.1992
zast. plochy a nádvoria dedenie 16.12.1992
záhrady dedenie 16.12.1992
zast. plochy a nádvoria dedenie 04.05.2004
zast. plochy a nádvoria dedenie 04.05.2004
zast. plochy a nádvoria dedenie 04.05.2004
zast. plochy a nádvoria dedenie 04.05.2004
záhrady dedenie 16.12.1992
záhrady dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
bytový dom, byt č.25 kúpa, rekonštrukcia 29.05.1998
podiel na spol. častiach domu 29.05.1998
zast. plochy a nádvoria kúpa 29.05.1998
zast. plochy a nádvoria kúpa 16.03.1999
garáž kúpa 16.03.1999
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné auto kúpa 02.05.2013
peniaze úspory z platu 24.09.2013
peniaze úspory z platu 20.02.2012
peniaze úspory z platu 05.01.2009
peniaze úspory z platu 14.03.2012
peniaze úspory z platu 19.06.2012
peniaze úspory z platu 19.11.2012
peniaze úspory z platu 14.05.2014
peniaze úspory z platu 18.06.2014
peniaze úspory z platu 19.09.2014
peniaze úspory z platu 09.12.2014
peniaze úspory z platu 10.12.2014
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze na účte 06.05.2013
peniaze na účte 04.09.2013
peniaze na účte 11.09.2006
podielový fond SLSP 24.10.2007
podielový fond VÚB 30.03.2006
peniaze na účte 01.08.2012
peniaze na účte 17.12.2013
peniaze na účte 03.02.2014
peniaze na účte 11.06.2014
peniaze na účte 12.11.2014
peniaze na účte 09.12.2014
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Veľký Krtíš
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
lesné pozemky dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
lesné pozemky dedenie 05.01.2005
lesné pozemky dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
ostatné plochy dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
zast. plochy a nádvoria dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
vinice dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
vinice dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
vinice dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
vinice dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
lesné pozemky dedenie 05.01.2005
zast. plochy a nádvoria dedenie 04.05.2004
vinice dedenie 04.05.2004
vinice dedenie 04.05.2004
záhrady dedenie 04.05.2004
záhrady dedenie 04.05.2004
TTP dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
TTP dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
TTP dedenie 04.05.2004
TTP dedenie 04.05.2004
TTP dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
TTP dedenie 04.05.2004
TTP dedenie 04.05.2004
TTP dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
zast. plochy a nádvoria dedenie 16.12.1992
zast. plochy a nádvoria dedenie 16.12.1992
záhrady dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
TTP dedenie 16.12.1992
TTP dedenie 16.12.1992
TTP dedenie 16.12.1992
TTP dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
rodinný dom dedenie 16.12.1992
stodola dedenie 16.12.1992
hospodárska budova dedenie 16.12.1992
TTP notárske osvedčenie, kúpa, dohoda o vyporiadaní BSM 31.03.1992
vinice
ostatné plochy
ostatné plochy
TTP
zast. plochy a nádvoria
vinice
vinice
TTP
TTP
orná pôda
pivničný domček
orná pôda dedenie 16.12.1992
ostatné plochy dedenie 16.12.1992
TTP dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
TTP dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
ostatné plochy dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
ostatné plochy dedenie 16.12.1992
vinice dedenie 26.05.2003
orná pôda dedenie 26.05.2003
orná pôda dedenie 26.05.2003
orná pôda dedenie 26.05.2003
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
TTP dedenie 16.12.1992
zast. plochy a nádvoria dedenie 16.12.1992
záhrady dedenie 16.12.1992
zast. plochy a nádvoria dedenie 04.05.2004
zast. plochy a nádvoria dedenie 04.05.2004
zast. plochy a nádvoria dedenie 04.05.2004
zast. plochy a nádvoria dedenie 04.05.2004
záhrady dedenie 16.12.1992
záhrady dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
bytový dom, byt č.25 kúpa, rekonštrukcia 29.05.1998
podiel na spol. častiach domu 29.05.1998
zast. plochy a nádvoria kúpa 29.05.1998
zast. plochy a nádvoria kúpa 16.03.1999
garáž kúpa 16.03.1999
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné auto kúpa 02.05.2013
peniaze úspory z platu 10.12.2010
peniaze úspory z platu 24.09.2013
peniaze úspory z platu 20.02.2012
peniaze úspory z platu 05.01.2009
peniaze úspory z platu 14.03.2012
peniaze úspory z platu 14.05.2012
peniaze úspory z platu 19.06.2012
peniaze úspory z platu 19.09.2012
peniaze úspory z platu 19.11.2012
peniaze úspory z platu 06.12.2012
peniaze úspory z platu 18.12.2012
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze na účte 06.05.2013
peniaze na účte 04.09.2013
peniaze na účte 22.12.2010
peniaze na účte 11.09.2006
podielový fond SLSP 24.10.2007
podielový fond VÚB 30.03.2006
peniaze na účte 01.08.2012
peniaze na účte 17.12.2013
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Veľký Krtíš
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
lesné pozemky dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
lesné pozemky dedenie 05.01.2005
lesné pozemky dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
ostatné plochy dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
zast. plochy a nádvoria dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
vinice dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
vinice dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
vinice dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
vinice dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
lesné pozemky dedenie 05.01.2005
zast. plochy a nádvoria dedenie 04.05.2004
vinice dedenie 04.05.2004
vinice dedenie 04.05.2004
záhrady dedenie 04.05.2004
záhrady dedenie 04.05.2004
TTP dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
TTP dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
TTP dedenie 04.05.2004
TTP dedenie 04.05.2004
TTP dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
TTP dedenie 04.05.2004
TTP dedenie 04.05.2004
TTP dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
zast. plochy a nádvoria dedenie 16.12.1992
zast. plochy a nádvoria dedenie 16.12.1992
záhrady dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
TTP dedenie 16.12.1992
TTP dedenie 16.12.1992
TTP dedenie 16.12.1992
TTP dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
rodinný dom dedenie 16.12.1992
stodola dedenie 16.12.1992
hospodárska budova dedenie 16.12.1992
TTP notárske osvedčenie, kúpa, dohoda o vyporiadaní BSM 31.03.1992
vinice
ostatné plochy
ostatné plochy
TTP
zast. plochy a nádvoria
vinice
vinice
TTP
TTP
orná pôda
pivničný domček
orná pôda dedenie 16.12.1992
ostatné plochy dedenie 16.12.1992
TTP dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
TTP dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
ostatné plochy dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
ostatné plochy dedenie 16.12.1992
vinice dedenie 26.05.2003
orná pôda dedenie 26.05.2003
orná pôda dedenie 26.05.2003
orná pôda dedenie 26.05.2003
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
TTP dedenie 16.12.1992
zast. plochy a nádvoria dedenie 16.12.1992
záhrady dedenie 16.12.1992
zast. plochy a nádvoria dedenie 04.05.2004
zast. plochy a nádvoria dedenie 04.05.2004
zast. plochy a nádvoria dedenie 04.05.2004
zast. plochy a nádvoria dedenie 04.05.2004
záhrady dedenie 16.12.1992
záhrady dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
bytový dom, byt č.25 kúpa, rekonštrukcia 29.05.1998
podiel na spol. častiach domu 29.05.1998
zast. plochy a nádvoria kúpa 29.05.1998
zast. plochy a nádvoria kúpa 16.03.1999
garáž kúpa 16.03.1999
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné auto kúpa 07.05.2007
peniaze úspory z platu 10.12.2010
peniaze úspory z platu 24.09.2010
peniaze úspory z platu 20.02.2012
peniaze úspory z platu 05.01.2009
peniaze úspory z platu 14.03.2012
peniaze úspory z platu 14.05.2012
peniaze úspory z platu 19.06.2012
peniaze úspory z platu 03.08.2012
peniaze úspory z platu 19.09.2012
peniaze úspory z platu 19.11.2012
peniaze úspory z platu 06.12.2012
peniaze úspory z platu 18.12.2012
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze na účte 05.05.2011
peniaze na účte 17.08.2009
peniaze na účte 22.12.2010
peniaze na účte 11.09.2006
podielový fond SLSP 24.10.2007
podielový fond VÚB 30.03.2006
peniaze na účte 01.08.2012
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Veľký Krtíš
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
lesné pozemky dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
lesné pozemky dedenie 05.01.2005
lesné pozemky dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
ostatné plochy dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
zast. plochy a nádvoria dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
vinice dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
vinice dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
vinice dedenie 05.01.2005
TTP dedenie 05.01.2005
vinice dedenie 05.01.2005
orná pôda dedenie 05.01.2005
lesné pozemky dedenie 05.01.2005
zast. plochy a nádvoria dedenie 04.05.2004
vinice dedenie 04.05.2004
vinice dedenie 04.05.2004
záhrady dedenie 04.05.2004
záhrady dedenie 04.05.2004
TTP dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
TTP dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
TTP dedenie 04.05.2004
TTP dedenie 04.05.2004
TTP dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
TTP dedenie 04.05.2004
TTP dedenie 04.05.2004
TTP dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
orná pôda dedenie 04.05.2004
zast. plochy a nádvoria dedenie 16.12.1992
zast. plochy a nádvoria dedenie 16.12.1992
záhrady dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
TTP dedenie 16.12.1992
TTP dedenie 16.12.1992
TTP dedenie 16.12.1992
TTP dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
rodinný dom dedenie 16.12.1992
stodola dedenie 16.12.1992
hospodárska budova dedenie 16.12.1992
TTP notárske osvedčenie, kúpa, dohoda o vyporiadaní BSM 31.03.1992
vinice
ostatné plochy
ostatné plochy
TTP
zast. plochy a nádvoria
vinice
vinice
TTP
TTP
orná pôda
pivničný domček
orná pôda dedenie 16.12.1992
ostatné plochy dedenie 16.12.1992
TTP dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
TTP dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
ostatné plochy dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
ostatné plochy dedenie 16.12.1992
vinice dedenie 26.05.2003
orná pôda dedenie 26.05.2003
orná pôda dedenie 26.05.2003
orná pôda dedenie 26.05.2003
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
TTP dedenie 16.12.1992
zast. plochy a nádvoria dedenie 16.12.1992
záhrady dedenie 16.12.1992
zast. plochy a nádvoria dedenie 04.05.2004
zast. plochy a nádvoria dedenie 04.05.2004
zast. plochy a nádvoria dedenie 04.05.2004
zast. plochy a nádvoria dedenie 04.05.2004
záhrady dedenie 16.12.1992
záhrady dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
bytový dom, byt č.25 kúpa, rekonštrukcia 29.05.1998
podiel na spol. častiach domu 29.05.1998
zast. plochy a nádvoria kúpa 29.05.1998
zast. plochy a nádvoria kúpa 16.03.1999
garáž kúpa 16.03.1999
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné auto kúpa 07.05.2007
peniaze úspory z platu 30.07.2009
peniaze úspory z platu 12.05.2009
peniaze úspory z platu 19.06.2009
peniaze úspory z platu 10.12.2010
peniaze úspory z platu 24.09.2010
peniaze úspory z platu 18.12.2009
peniaze úspory z platu 03.12.2010
peniaze úspory z platu 19.02.2010
peniaze úspory z platu 21.12.2010
peniaze úspory z platu 19.02.2010
peniaze úspory z platu 07.10.2011
peniaze úspory z platu 20.03.2009
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze na účte 30.01.2008
peniaze na účte 19.12.2011
peniaze na účte 28.10.2012
peniaze na účte 05.05.2011
peniaze na účte 17.08.2009
peniaze na účte 22.12.2010
peniaze na účte 11.09.2006
podielový fond SLSP 24.10.2007
podielový fond VÚB 30.03.2006
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (11)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/71/10/2014 (rtf, 48 KB) 17.09.2014 Pv 57/14/6610 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/36/05/2014 (rtf, 50 KB) 22.05.2014 Pv 617/12/6610 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/30/05/2014 (rtf, 47 KB) 22.04.2014 Pv 56/13/6610 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/20/03/2014 (rtf, 49 KB) 21.03.2014 Pv 465/12/6610 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/83/12/2013 (rtf, 49 KB) 16.11.2013 Pv 71/09/6610 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/39/06/2013 (rtf, 46 KB) 21.05.2013 Pv 197/12/6610 Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/22/03/2013 (rtf, 49 KB) 15.03.2013 Pv 56/13/6610 § 310 – Pytliactvo Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/10/02/2013 (rtf, 54 KB) 01.02.2013 Pv 617/12/6610 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/81/12/2012 (rtf, 49 KB) 27.11.2012 Pv 465/12/6610 § 222 – Úverový podvod Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/19/04/2012 (rtf, 208 KB) 14.04.2012 Pv 197/12/6610 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/5/03/2012 (rtf, 214 KB) 21.02.2012 Pv 728/11/6610 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.