Stanislav Novák

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Michalovce.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Michalovce
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt č. 25, Kyjevská 1, Michalovce zmluva o prevode vlastníctva bytu, odkúpenie 2000-10-31
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve D1127/96 1997-10-15
trvalé trávnaté porasty a orná pôda osvedčenie o dedičstve 4D/385/2005 2005-03-15
Rekreačná chata kúpa 2014-03-26
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo zn. Suzuki Sedan 1.6, EČ MI-374CF kúpa spotrebným úverom z banky 2009-06-09
vklady v peňažnom ústave úspory
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Michalovce
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt č. 25, Kyjevská 1, Michalovce zmluva o prevode vlastníctva bytu, odkúpenie 2000-10-31
trvalé trávne porasty osvedčenie o dedičstve D1127/96 1997-10-15
trvalé trávne porasty osvedčenie o dedičstve D1127/96 1997-10-15
orná pôda osvedčenie o dedičstve D1127/96 1997-10-15
orná pôda osvedčenie o dedičstve D1127/96 1997-10-15
trvalé trávne porasty osvedčenie o dedičstve D1127/96 1997-10-15
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1997-10-15
orná pôda osvedčenie o dedičstve D1127/96 1997-10-15
orná pôda osvedčenie o dedičstve D1127/96 1997-10-15
orná pôda osvedčenie o dedičstve D1127/96 1997-10-15
orná pôda osvedčenie o dedičstve D1127/96 1997-10-15
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve D1127/96 1997-10-15
orná pôda osvedčenie o dedičstve D1127/96 1997-10-15
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve D1127/96 1997-10-15
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve D1127/96 1997-10-15
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve D1127/96 1997-10-15
orná pôda osvedčenie o dedičstve D1127/96 1997-10-15
orná pôda osvedčenie o dedičstve D1127/96 1997-10-15
trvalé trávne porasty osvedčenie o dedičstve D1127/96 1997-10-15
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve D1127/96 1997-10-15
trvalé trávnaté porasty a orná pôda osvedčenie o dedičstve 4D/385/2005 2005-03-15
trvalé trávnaté porasty a orná pôda osvedčenie o dedičstve 4D/385/2005 2005-03-15
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 4D/385/2005 2005-03-15
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 4D/385/2005 2005-03-15
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo zn. Suzuki Sedan 1.6, EČ MI-374CF kúpa spotrebným úverom z banky 2009-06-09
vklady v peňažnom ústave úspory
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Michalovce
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt č. 25, Kyjevská 1, Michalovce zmluva o prevode vlastníctva bytu, odkúpenie 2000-10-31
rodinný dom + záhrada kúpna zmluva - hypotekárny úver 2002-07-31
trvalé trávne porasty osvedčenie o dedičstve D1127/96 1997-10-15
trvalé trávne porasty osvedčenie o dedičstve D1127/96 1997-10-15
orná pôda osvedčenie o dedičstve D1127/96 1997-10-15
orná pôda osvedčenie o dedičstve D1127/96 1997-10-15
trvalé trávne porasty osvedčenie o dedičstve D1127/96 1997-10-15
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1997-10-15
orná pôda osvedčenie o dedičstve D1127/96 1997-10-15
orná pôda osvedčenie o dedičstve D1127/96 1997-10-15
orná pôda osvedčenie o dedičstve D1127/96 1997-10-15
orná pôda osvedčenie o dedičstve D1127/96 1997-10-15
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve D1127/96 1997-10-15
orná pôda osvedčenie o dedičstve D1127/96 1997-10-15
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve D1127/96 1997-10-15
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve D1127/96 1997-10-15
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve D1127/96 1997-10-15
orná pôda osvedčenie o dedičstve D1127/96 1997-10-15
orná pôda osvedčenie o dedičstve D1127/96 1997-10-15
trvalé trávne porasty osvedčenie o dedičstve D1127/96 1997-10-15
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve D1127/96 1997-10-15
trvalé trávnaté porasty a orná pôda osvedčenie o dedičstve 4D/385/2005 2005-03-15
trvalé trávnaté porasty a orná pôda osvedčenie o dedičstve 4D/385/2005 2005-03-15
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 4D/385/2005 2005-03-15
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 4D/385/2005 2005-03-15
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo zn. Suzuki Sedan 1.6, EČ MI-374CF kúpa spotrebným úverom z banky 2009-06-09
vklady v peňažnom ústave úspory
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Michalovce
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt č. 25, Kyjevská 1, Michalovce zmluva o prevode vlastníctva bytu, odkúpenie 2000-10-31
rodinný dom + záhrada kúpna zmluva - hypotekárny úver 2002-07-31
trvalé trávne porasty osvedčenie o dedičstve D1127/96 1997-10-15
trvalé trávne porasty osvedčenie o dedičstve D1127/96 1997-10-15
orná pôda osvedčenie o dedičstve D1127/96 1997-10-15
orná pôda osvedčenie o dedičstve D1127/96 1997-10-15
trvalé trávne porasty osvedčenie o dedičstve D1127/96 1997-10-15
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1997-10-15
orná pôda osvedčenie o dedičstve D1127/96 1997-10-15
orná pôda osvedčenie o dedičstve D1127/96 1997-10-15
orná pôda osvedčenie o dedičstve D1127/96 1997-10-15
orná pôda osvedčenie o dedičstve D1127/96 1997-10-15
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve D1127/96 1997-10-15
orná pôda osvedčenie o dedičstve D1127/96 1997-10-15
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve D1127/96 1997-10-15
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve D1127/96 1997-10-15
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve D1127/96 1997-10-15
orná pôda osvedčenie o dedičstve D1127/96 1997-10-15
orná pôda osvedčenie o dedičstve D1127/96 1997-10-15
trvalé trávne porasty osvedčenie o dedičstve D1127/96 1997-10-15
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve D1127/96 1997-10-15
trvalé trávnaté porasty a orná pôda osvedčenie o dedičstve 4D/385/2005 2005-03-15
trvalé trávnaté porasty a orná pôda osvedčenie o dedičstve 4D/385/2005 2005-03-15
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 4D/385/2005 2005-03-15
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 4D/385/2005 2005-03-15
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo zn. Suzuki Sedan 1.6, EČ MI-374CF kúpa spotrebným úverom z banky 2009-06-09
vklady v peňažnom ústave úspory
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (6)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/5/01/2013 (rtf, 44 KB) 2013-01-15 Pv 957/12/8807 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/170/06/2012 (rtf, 204 KB) 2012-06-18 1 Pv 387/12/8807 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/130/05/2012 (rtf, 204 KB) 2012-05-18 Pv 1010/11/8807 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/102/04/2012 (rtf, 206 KB) 2012-04-24 1 Pv 88/12/8807 § 158 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/85/05/2012 (rtf, 218 KB) 2012-04-14 1 Pv 659/08/8807 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/59/03/2012 (rtf, 206 KB) 2012-03-20 Pv 1114/11/8807 § 157 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.