Stanislav Novák

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Michalovce.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Michalovce
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt č. 25, Kyjevská 1, Michalovce zmluva o prevode vlastníctva bytu, odkúpenie 31.10.2000
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve D1127/96 15.10.1997
trvalé trávnaté porasty a orná pôda osvedčenie o dedičstve 4D/385/2005 15.03.2005
Rekreačná chata kúpa 26.03.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo zn. Suzuki Sedan 1.6, EČ MI-374CF kúpa spotrebným úverom z banky 09.06.2009
vklady v peňažnom ústave úspory
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Michalovce
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt č. 25, Kyjevská 1, Michalovce zmluva o prevode vlastníctva bytu, odkúpenie 31.10.2000
trvalé trávne porasty osvedčenie o dedičstve D1127/96 15.10.1997
trvalé trávne porasty osvedčenie o dedičstve D1127/96 15.10.1997
orná pôda osvedčenie o dedičstve D1127/96 15.10.1997
orná pôda osvedčenie o dedičstve D1127/96 15.10.1997
trvalé trávne porasty osvedčenie o dedičstve D1127/96 15.10.1997
orná pôda osvedčenie o dedičstve 15.10.1997
orná pôda osvedčenie o dedičstve D1127/96 15.10.1997
orná pôda osvedčenie o dedičstve D1127/96 15.10.1997
orná pôda osvedčenie o dedičstve D1127/96 15.10.1997
orná pôda osvedčenie o dedičstve D1127/96 15.10.1997
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve D1127/96 15.10.1997
orná pôda osvedčenie o dedičstve D1127/96 15.10.1997
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve D1127/96 15.10.1997
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve D1127/96 15.10.1997
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve D1127/96 15.10.1997
orná pôda osvedčenie o dedičstve D1127/96 15.10.1997
orná pôda osvedčenie o dedičstve D1127/96 15.10.1997
trvalé trávne porasty osvedčenie o dedičstve D1127/96 15.10.1997
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve D1127/96 15.10.1997
trvalé trávnaté porasty a orná pôda osvedčenie o dedičstve 4D/385/2005 15.03.2005
trvalé trávnaté porasty a orná pôda osvedčenie o dedičstve 4D/385/2005 15.03.2005
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 4D/385/2005 15.03.2005
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 4D/385/2005 15.03.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo zn. Suzuki Sedan 1.6, EČ MI-374CF kúpa spotrebným úverom z banky 09.06.2009
vklady v peňažnom ústave úspory
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Michalovce
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt č. 25, Kyjevská 1, Michalovce zmluva o prevode vlastníctva bytu, odkúpenie 31.10.2000
rodinný dom + záhrada kúpna zmluva - hypotekárny úver 31.07.2002
trvalé trávne porasty osvedčenie o dedičstve D1127/96 15.10.1997
trvalé trávne porasty osvedčenie o dedičstve D1127/96 15.10.1997
orná pôda osvedčenie o dedičstve D1127/96 15.10.1997
orná pôda osvedčenie o dedičstve D1127/96 15.10.1997
trvalé trávne porasty osvedčenie o dedičstve D1127/96 15.10.1997
orná pôda osvedčenie o dedičstve 15.10.1997
orná pôda osvedčenie o dedičstve D1127/96 15.10.1997
orná pôda osvedčenie o dedičstve D1127/96 15.10.1997
orná pôda osvedčenie o dedičstve D1127/96 15.10.1997
orná pôda osvedčenie o dedičstve D1127/96 15.10.1997
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve D1127/96 15.10.1997
orná pôda osvedčenie o dedičstve D1127/96 15.10.1997
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve D1127/96 15.10.1997
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve D1127/96 15.10.1997
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve D1127/96 15.10.1997
orná pôda osvedčenie o dedičstve D1127/96 15.10.1997
orná pôda osvedčenie o dedičstve D1127/96 15.10.1997
trvalé trávne porasty osvedčenie o dedičstve D1127/96 15.10.1997
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve D1127/96 15.10.1997
trvalé trávnaté porasty a orná pôda osvedčenie o dedičstve 4D/385/2005 15.03.2005
trvalé trávnaté porasty a orná pôda osvedčenie o dedičstve 4D/385/2005 15.03.2005
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 4D/385/2005 15.03.2005
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 4D/385/2005 15.03.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo zn. Suzuki Sedan 1.6, EČ MI-374CF kúpa spotrebným úverom z banky 09.06.2009
vklady v peňažnom ústave úspory
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Michalovce
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt č. 25, Kyjevská 1, Michalovce zmluva o prevode vlastníctva bytu, odkúpenie 31.10.2000
rodinný dom + záhrada kúpna zmluva - hypotekárny úver 31.07.2002
trvalé trávne porasty osvedčenie o dedičstve D1127/96 15.10.1997
trvalé trávne porasty osvedčenie o dedičstve D1127/96 15.10.1997
orná pôda osvedčenie o dedičstve D1127/96 15.10.1997
orná pôda osvedčenie o dedičstve D1127/96 15.10.1997
trvalé trávne porasty osvedčenie o dedičstve D1127/96 15.10.1997
orná pôda osvedčenie o dedičstve 15.10.1997
orná pôda osvedčenie o dedičstve D1127/96 15.10.1997
orná pôda osvedčenie o dedičstve D1127/96 15.10.1997
orná pôda osvedčenie o dedičstve D1127/96 15.10.1997
orná pôda osvedčenie o dedičstve D1127/96 15.10.1997
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve D1127/96 15.10.1997
orná pôda osvedčenie o dedičstve D1127/96 15.10.1997
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve D1127/96 15.10.1997
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve D1127/96 15.10.1997
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve D1127/96 15.10.1997
orná pôda osvedčenie o dedičstve D1127/96 15.10.1997
orná pôda osvedčenie o dedičstve D1127/96 15.10.1997
trvalé trávne porasty osvedčenie o dedičstve D1127/96 15.10.1997
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve D1127/96 15.10.1997
trvalé trávnaté porasty a orná pôda osvedčenie o dedičstve 4D/385/2005 15.03.2005
trvalé trávnaté porasty a orná pôda osvedčenie o dedičstve 4D/385/2005 15.03.2005
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 4D/385/2005 15.03.2005
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 4D/385/2005 15.03.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo zn. Suzuki Sedan 1.6, EČ MI-374CF kúpa spotrebným úverom z banky 09.06.2009
vklady v peňažnom ústave úspory
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (6)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/5/01/2013 15.01.2013 Pv 957/12/8807 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/170/06/2012 18.06.2012 1 Pv 387/12/8807 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/130/05/2012 18.05.2012 Pv 1010/11/8807 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/102/04/2012 24.04.2012 1 Pv 88/12/8807 § 158 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/85/05/2012 14.04.2012 1 Pv 659/08/8807 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/59/03/2012 20.03.2012 Pv 1114/11/8807 § 157 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.