Hana Lehotayová

Bývalé pôsobisko evidujeme na Krajská prokuratúra Bratislava.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt 2 izbový kúpna zmluva 1998-09-30
garáž kúpna zmluva 1998-12-21
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
automobil kúpna zmluva 2010-09-22
peniaze úspory z platu 2011-12-31
peniaze úspory z platu 2011-12-31
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt 2 izbový kúpna zmluva 1998-09-30
garáž kúpna zmluva 1998-12-21
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
automobil kúpna zmluva 2010-09-22
peniaze úspory z platu 2011-12-31
peniaze úspory z platu 2011-12-31
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt, 2 izbový kúpna zmluva 1998-09-30
garáž kúpna zmluva 1998-12-21
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
automobil kúpna zmluva 2010-09-22
peniaze úspory z platu 2011-12-31
peniaze úspory z platu 2011-12-31
peniaze úspory z platu 2011-12-31
peniaze úspory z platu 2011-12-31
peniaze úspory z platu 2011-12-31
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (1)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/3/04/2014 (rtf, 110 KB) 2014-03-31 1 Kv 32/13/1100 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.