Anna Serenčéšová

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Nové Zámky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Nové Zámky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavbou 01.09.2004
zastavaná plocha kúpa 30.04.2002
orná pôda kúpa 30.04.2002
oostatná plocha kúpa 17.10.2006
byt s príslušenstvom kúpa 13.12.1999
zastavané plochy kúpa 13.12.1999
vinice kúpa 16.05.1994
zastavané plochy kúpa 16.05.1994
ostatné plochy kúpa 09.03.2010
vinice kúpa 09.03.2010
orná pôda kúpa 09.03.2010
byt s príslušenstvom kúpa 12.09.2013
zastavaná plocha kúpa 12.09.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 15.11.2011
peniaze úspory z platu 30.04.2014
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Nové Zámky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavbou 01.09.2004
zastavaná plocha kúpa 30.04.2002
orná pôda kúpa 30.04.2002
oostatná plocha kúpa 17.10.2006
byt s príslušenstvom kúpa 13.12.1999
zastavané plochy kúpa 13.12.1999
vinice kúpa 16.05.1994
zastavané plochy kúpa 16.05.1994
ostatné plochy kúpa 09.03.2010
vinice kúpa 09.03.2010
orná pôda kúpa 09.03.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 15.11.2011
peniaze úspory z platu 31.12.2012
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Nové Zámky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavba 01.09.2004
zastavaná plocha kúpa 30.04.2002
orná pôda kúpa 30.04.2002
oostatná plocha kúpa 17.10.2006
byt s príslušenstvom kúpa 13.12.1999
zastavané plochy kúpa 13.12.1999
vinice kúpa 16.05.1994
zastavané plochy kúpa 16.05.1994
ostatné plochy kúpa 09.03.2010
vinice kúpa 09.03.2010
orná pôda kúpa 09.03.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 15.11.2011
peniaze úspory z platu 31.12.2011
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (50)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/97/07/2014 (rtf, 43 KB) 12.07.2014 1 Pv 402/14/4404 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/78/07/2014 (rtf, 45 KB) 01.07.2014 2 Pv 1008/13/4404 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/68/06/2014 (rtf, 44 KB) 07.06.2014 2 Pv 692/13/4404 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/171/02/2014 (rtf, 43 KB) 28.01.2014 1 Pv 176/13/4404 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/172/02/2014 (rtf, 40 KB) 09.12.2013 1 Pv 489/13/4404 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/169/02/2014 (rtf, 43 KB) 20.01.2014 1 Pv 478/13/4404 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/138/11/2013 (rtf, 43 KB) 05.11.2013 2 Pv 628/13/4404 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/139/11/2013 (rtf, 44 KB) 05.11.2013 1 Pv 85/11/4404 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/115/11/2013 (rtf, 44 KB) 22.10.2013 2 Pv 604/12/4404 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/99/10/2013 (rtf, 45 KB) 27.09.2013 1 Pv 238/12/4404 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/95/10/2013 (rtf, 43 KB) 02.10.2013 1 Pv 434/13/4404 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/85/09/2013 (rtf, 43 KB) 20.08.2013 2 Pv 228/13/4404 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/71/08/2013 (rtf, 43 KB) 23.07.2013 2 Pv 252/13/4404 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/70/08/2013 (rtf, 43 KB) 23.07.2013 2 Pv 189/13/4404 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/72/08/2013 (rtf, 43 KB) 20.07.2013 1 Pv 735/09/4404 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/73/08/2013 (rtf, 44 KB) 26.07.2013 1 Pv 165/13/4404 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/61/09/2013 (rtf, 44 KB) 07.09.2013 2 Pv 658/12/4404 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/51/08/2013 (rtf, 43 KB) 25.06.2013 2 Pv 263/11/4404 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/50/08/2013 (rtf, 44 KB) 05.07.2013 1 Pv 1027/09/4404 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/48/06/2013 (rtf, 43 KB) 04.06.2013 2 Pv 177/13/4404 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/42/05/2013 (rtf, 43 KB) 07.05.2013 1 Pv 378/12/4404 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/41/05/2013 (rtf, 43 KB) 14.05.2013 2 Pv 144/13/4404 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/21/05/2013 (rtf, 43 KB) 26.04.2013 2 Pv 704/12/4404 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/19/04/2013 (rtf, 43 KB) 12.03.2013 1 Pv 897/12/4404 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/160/01/2013 (rtf, 42 KB) 02.01.2013 1 Pv 525/12/4404 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/157/01/2013 (rtf, 43 KB) 05.01.2013 1 Pv 778/12/4404 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/155/01/2013 (rtf, 43 KB) 18.12.2012 2 Pv 725/12/4404 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/146/11/2012 (rtf, 42 KB) 13.11.2012 1 Pv 535/12/4404 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/138/11/2012 (rtf, 42 KB) 26.10.2012 1 Pv 517/12/4404 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/126/10/2012 (rtf, 43 KB) 25.09.2012 1 Pv 608/12/4404 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/100/09/2012 (rtf, 43 KB) 18.08.2012 2 Pv 382/12/4404 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/99/09/2012 (rtf, 42 KB) 18.08.2012 2 Pv 538/12/4404 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/98/09/2012 (rtf, 44 KB) 17.08.2012 2 Pv 477/11/4404 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/97/09/2012 (rtf, 42 KB) 25.08.2012 2 Pv 511/12/4404 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/91/09/2012 (rtf, 42 KB) 14.08.2012 2 Pv 296/12/4404 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/88/10/2012 (rtf, 42 KB) 18.09.2012 1 Pv 373/12/4404 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/87/09/2012 (rtf, 42 KB) 31.07.2012 2 Pv 446/12/4404 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/77/07/2012 (rtf, 204 KB) 04.07.2012 1 Pv 265/12/4404 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/76/07/2012 (rtf, 203 KB) 03.07.2012 1 Pv 68/12/4404 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/65/07/2012 (rtf, 204 KB) 07.07.2012 1 Pv 942/11/4404 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/59/06/2012 (rtf, 204 KB) 05.06.2012 2 Pv 95/12/4404 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/54/05/2012 (rtf, 204 KB) 29.05.2012 2 Pv 927/11/4404 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/42/05/2012 (rtf, 203 KB) 27.04.2012 2 Pv 118/12/4404 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/31/07/2012 (rtf, 203 KB) 11.04.2012 1 Pv 602/10/4404 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/21/06/2012 (rtf, 204 KB) 20.03.2012 1 Pv 277/11/4404 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/19/03/2012 (rtf, 203 KB) 13.03.2012 2 Pv 829/10/4404 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/17/04/2012 (rtf, 204 KB) 30.03.2012 2 Pv 533/11/4404 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/18/03/2012 (rtf, 202 KB) 10.03.2012 2 Pv 384/10/4404 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/13/03/2012 (rtf, 204 KB) 20.03.2012 1 Pv 98/10/4404 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/1/02/2012 (rtf, 204 KB) 27.01.2012 1 Pv 177/11/4404 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.