Maagdaléna Sujová

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Humenné.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastav.plochy a nádvoria darovanie 1996-01-09
ovocné sady darovanie 1996-01-09
byt kúpa 2001-05-29
zastav.plochy a nadvoria darovanie 1996-01-09
orná pôda darovanie 1996-01-09
rodinný dom darovanie 1996-01-09
orná pôda darovnie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
trvalé trávnaté porasty darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
trvalé travnaté porasty darovanie 2013
trvalé trávnaté porasty darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
trvalé trávnaté porasty darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 2013
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
os. mot. vozidlo kúpa 2012-10-25
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastav.plochy a nádvoria darovanie 1996-01-09
ovocné sady darovanie 1996-01-09
byt kúpa 2001-05-29
zastav.plochy a nadvoria darovanie 1996-01-09
orná pôda darovanie 1996-01-09
rodinný dom darovanie 1996-01-09
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
os. mot. vozidlo kúpa 2012-10-25
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.