Maagdaléna Sujová

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Humenné.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastav.plochy a nádvoria darovanie 09.01.1996
ovocné sady darovanie 09.01.1996
byt kúpa 29.05.2001
zastav.plochy a nadvoria darovanie 09.01.1996
orná pôda darovanie 09.01.1996
rodinný dom darovanie 09.01.1996
orná pôda darovnie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
trvalé trávnaté porasty darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
trvalé travnaté porasty darovanie 2013
trvalé trávnaté porasty darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
trvalé trávnaté porasty darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
os. mot. vozidlo kúpa 25.10.2012
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastav.plochy a nádvoria darovanie 09.01.1996
ovocné sady darovanie 09.01.1996
byt kúpa 29.05.2001
zastav.plochy a nadvoria darovanie 09.01.1996
orná pôda darovanie 09.01.1996
rodinný dom darovanie 09.01.1996
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
os. mot. vozidlo kúpa 25.10.2012
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.