Miroslav Juhás

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky and Okresná prokuratúra Poprad.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok - zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2002-04-17
pozemok - zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2002-04-17
pozemok - záhrady kúpna zmluva 2002-04-17
rodinný dom kúpna zmluva 2002-04-17
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Poprad
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok - zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2002-04-17
pozemok - zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2002-04-17
pozemok - záhrady kúpna zmluva 2002-04-17
rodinný dom kúpna zmluva 2002-04-17
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (17)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/108/07/2013 (rtf, 48 KB) 2013-07-05 2 Pv 477/12/7706 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/91/07/2013 (rtf, 48 KB) 2013-06-29 2 Pv 842/12/7706 § 213 – Sprenevera Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/34/04/2013 (rtf, 45 KB) 2013-04-23 1 Pv 621/11/7706 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/3/01/2013 (rtf, 48 KB) 2013-01-15 2 Pv 620/12/7706 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/197/01/2013 (rtf, 45 KB) 2013-01-08 2 Pv 749/12/7706 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/159/11/2012 (rtf, 46 KB) 2012-10-30 2 Pv 351/12/7706 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/127/09/2012 (rtf, 45 KB) 2012-09-11 1 Pv 269/12/7706 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/128/09/2012 (rtf, 49 KB) 2012-09-07 2 Pv 286/12/7706 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/95/07/2012 (rtf, 209 KB) 2012-07-07 2 Pv 226/12/7706 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/82/07/2012 (rtf, 208 KB) 2012-07-04 2 Pv 207/12/7706 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/67/06/2012 (rtf, 208 KB) 2012-06-08 1 Pv 95/12/7706 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/68/06/2012 (rtf, 208 KB) 2012-06-05 1 Pv 95/12/7706 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/40/04/2012 (rtf, 212 KB) 2012-04-11 2 Pv 821/11/7706 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/11/02/2012 (rtf, 210 KB) 2012-02-23 1 Pv 820/11/7706 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/18/03/2012 (rtf, 212 KB) 2012-02-14 2 Pv 222/11/7706 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/20/03/2012 (rtf, 212 KB) 2012-02-14 2 Pv 222/11/7706 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/16/03/2012 (rtf, 208 KB) 2012-02-14 2 Pv 222/11/7706 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.