Eva Hanzlovičová

Bývalé pôsobisko evidujeme na Krajská prokuratúra Nitra.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2003-02-26
zastavané plochy a nádvoria dedenie 2012-03-26
orná pôda dedenie 2012-03-26
trvalé trávne porasty dedenie 2012-03-26
trvalé trávne porasty dedenie 2012-03-26
trvalé trávne porasty dedenie 2012-03-26
orná pôda dedenie 2012-03-26
trvalé trávne porasty dedenie 2012-03-26
trvalé trávne porasty dedenie 2012-03-26
orná pôda dedenie 2012-03-26
orná pôda dedenie 2012-03-26
vodné plochy dedenie 2012-03-26
orná pôda dedenie 2012-03-26
orná pôda dedenie 2012-03-26
orná pôda dedenie 2012-03-26
orná pôda dedenie 2012-03-26
trvalé trávne porasty dedenie 2012-03-26
ostatné plochy dedenie 2012-03-26
orná pôda dedenie 2012-03-26
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok-spoločný dvor dedenie 2003-11-01
byt kúpa 2003-02-26
spol.časti a zariadenia domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku kúpa 2003-02-26
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2011-04-13
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.